Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

2 ώρες

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ή ΒΙΒΛΟΣ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Στην πρώτη τους επαφή  με το μάθημα των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές  της Α΄ Γυμνασίου είναι απαραίτητο να ανασύρουν από τη μνήμη τους βασικές γνώσεις που απέκτησαν στο Δημοτικό, να τις συμπληρώσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις αποκτήσουν σχεδόν από την αρχή.  Στη φάση αυτή  εκτελούνται δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές  κάνουν την (επανα)γνωριμία  τους  με τα βιβλία  της Αγίας Γραφής  και δομούν νέες έννοιες και γνώσεις  με  τρόπο παιγνιώδη και ευχάριστο ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνονται με την ένταξη και αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία.  Στην πρώτη φάση  οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-5 ατόμων, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών της σχολικής τάξης.  Η επιλογή  γίνεται τυχαία, οι ομάδες π.χ. μπορούν να σχηματιστούν από τους μαθητές που κάθονται σε διπλανά θρανία,  επειδή  δεν είναι ακόμα γνωστές οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες και οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών. Η σύνθεση των ομάδων δεν χρειάζεται  να είναι στατική. Αν στην πορεία θεωρηθεί απαραίτητο, μπορεί να γίνει ανασύνθεση των ομάδων. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην τάξη, με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.  Μαθητές που είναι ικανοποιητικά εξοικειωμένοι, μπορούν προαιρετικά και υπό επίβλεψη να χειρίζονται το διαδραστικό πίνακα, ενώ όλοι οι μαθητές, αυτόνομα ή με βοήθεια από πιο εξοικειωμένους συμμαθητές τους έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τον υπολογιστή από τη θέση τους, κάνοντας χρήση του φορητού πληκτρολογίου. Η αξιολόγηση στη φάση αυτή γίνεται με κριτήριο το βαθμό  ικανότητας των μαθητών να (συν)εργάζονται σε ομάδες, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες στην τάξη και να κατανοούν τη χρήση και την αξία της ένταξης των  ψηφιακών πόρων και εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. Η αξιολόγηση είναι  ομαδική,  συνεχής  διαμορφωτική και ανατροφοδοτική. Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί,  στηρίζει και ενθαρρύνει τους μαθητές στην προσπάθειά τους.

Η Αγία Γραφή ή Βίβλος είναι μια συλλογή 76 βιβλίων και αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.  Η Π.Δ. περιέχει 49 βιβλία και η Κ.Δ. 27. Για να γνωρίσουμε τα βιβλία της Βίβλου μεταβαίνουμε στο φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/910,  βλέπουμε τα ονόματα των βιβλίων της Π.Δ και της Κ.Δ. και πατώντας πάνω στο κάθε ένα από αυτά έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε σύντομες πληροφορίες για το περιεχόμενό τους.Στη συνέχεια διευκρινίζονται οι  έννοιες της λέξης Διαθήκη στην Π.Δ, Κ.Δ. και Κανόνας της Αγίας Γραφής: Στη Βίβλο  η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της  συµφωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης  µιλούν για την παλαιότερη  συµφωνία που έκλεισε ο Θεός µ' ένα λαό, τον Ισραήλ, πριν τον ερχοµό του Χριστού στον κόσµο.  Τα βιβλία της Καινής  Διαθήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη  συµφωνία και σχέση που  πραγµατοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µε όλους τους ανθρώπους. Επειδή η χριστιανική Εκκλησία από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τη σηµασία αυτών των κειµένων για τους πιστούς, φρόντισε να τα διαφυλάξει. Έτσι, ύστερα από µακροχρόνιες συζητήσεις συνέθεσε γύρω στον 3ο αι. µ.Χ. έναν «κλειστό» κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, στον οποίο  κανείς δεν µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι. Η συλλογή αυτών των 76 βιβλίων αποτελεί τον Κανόνα της Αγίας Γραφής.

Μετά τη γνωριμία με τα βιβλία  της Αγίας Γραφής τίθεται το ερώτημα: Ποιοι και γιατί μελετούν τη Βίβλο. Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν την εισαγωγική παρουσίαση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9137/ex…; και να απαντήσουν στο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα που είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί είναι το όνομα Βίβλος. Το όνοµα  Βίβλος προέρχεται από το όνοµα µιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης. Στη «Βύβλο», όπως την έγραφαν,  γινόταν τόσο εκτεταµένη επεξεργασία και εµπόριο του παπύρου, ώστε το όνοµα της πόλης κατέληξε να σηµαίνει στα ελληνικά «βιβλίο» και η λέξη «Βίβλος» να σηµαίνει το «βιβλίο των βιβλίων», δηλαδή την Αγία Γραφή. Για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των όσων διδάχτηκαν, γίνεται διαδικτυακή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Βύβλου: https://www.google.gr/maps/place/Ancient+Byblos/@34.120121,35.6469078,3…; Ακολουθεί  σύντομη αναφορά στη χρήση του παπύρου ως υλικό γραφής. Για την καλύτερη κατανόηση προβάλλεται  βίντεο με θέμα: Πώς κατασκευάζεται ο πάπυρος: https://www.youtube.com/watch?v=Ic7s971FYnU.

Η πρώτη ώρα επαφής και βαθύτετρης γνωριμίας με την Αγία Γραφή ή Βίβλο ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα ευχάριστη και ψυχαγωγική για τους μαθητές δραστηριότητα: Η λέξη Βίβλος σε διάφορες γλώσσες: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/661. Οι μαθητές ακούνε το όνομα της Βίβλου σε διάφορες γλώσσες και,  εστιάζοντας στη σωστή προφορά,  επαναλαμβάνουν  τη λέξη ανά ομάδα πρώτα και  κατόπιν όλοι μαζί ως ενιαία ομάδα.

 


βιβλία Αγίας Γραφής


εισαγωγική παρουσίαση


Βύβλος


Byblos Obelisk Temple


πάπυρος


Η λέξη 'Βίβλος' σε διάφορες γλώσσες


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3515