Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κάθε νέα σχολική χρονιά αλλάζει το πλαίσιο της σχολικής τάξης και πρωταρχικό καθήκον κάθε εκπαιδευτικού είναι να τροποποιεί τους τρόπους διδασκαλίας, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκάστοτε ομάδας νηπίων όσο περισσότερο γίνεται. Χρησιμοποιώντας πληθώρα διδακτικών μεθόδων και ποικίλα υλικά προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των νηπίων, καθώς κάθε νήπιο έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Κυρίως όμως μαθαίνει όταν ενεργεί το ίδιο και δε μένει παθητικός αποδέκτης γνώσεων. Το παιδί μέσα στη σχολική τάξη πρέπει να αγαπήσει τη διαδικασία της μάθησης και όχι αυτή καθεαυτή τη γνώση. Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντά τους και εκμαιεύοντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χτίσει πάνω στις παλιές γνώσεις ή να προσφέρει καινούριες (Piaget, 1978). Το σύγχρονο νηπιαγωγείο οφείλει να ενσωματώνει τη τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος καθώς τα σημερινά νήπια, όντας τεχνολογικοί ιθαγενείς (Prensky, 2001), προσαρμόζονται αρκετά καλά στη χρήση του Η/Υ & στην πλειοψηφία τους αγαπούν να χειρίζονται διάφορα τεχνολογικά μέσα. Το συγκεκριμένο σενάριο προϋποθέτει ότι έχουν γίνει διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη  με καρτέλες, πίνακες αναφοράς, ήχους και εικόνες, δραματοποίηση και ότι έχουν ήδη εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο μέσο (είτε από το σπίτι -με βάση τις πληροφορίες των γονιών- είτε μέσα στην τάξη με απλές δραστηριότητες χειρισμού του ποντικιού). Η εξοικείωση είναι απαραίτητη ώστε να επιτύχουν στο εγχείρημα αυτό και να μην απογοητευτούν και κατά συνέπεια αποθαρρυνθούν από τη χρήση σε μετέπειτα πιο σύνθετες δραστηριότητες.

Το σενάριο είναι συμβατό με τις βασικές αρχές που διέπουν το  τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου καθώς και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 2003). Αναπτύσσονται δραστηριότητες που  έχουν νόημα για τα παιδιά και αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική τους έκφραση. Όλα αυτά  επιτυγχάνονται μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ως ένα εργαλείο έρευνας, ανακάλυψης και  δημιουργίας.

Το διδακτικό σενάριο εστιάζει στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης, όμως η επεξεργασία του θέματος διαχέεται σε όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του νηπιαγωγείου και ανταποκρίνεται σε αντίστοιχους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στη στοχοθεσία του σεναρίου.

Ο εκπαιδευτικός  χρειάζεται να έχει διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, να έχει διαμορφώσει ένα ασφαλές πλαίσιο επικοινωνίας στο οποίο τα παιδιά θα εκφράζονται ελεύθερα και να υπάρχει κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών.  Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, οργανώνει όλη τη διαδικασία, συντονίζει, εμψυχώνει και διευκολύνει τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των παιδιών και προσπαθεί να προκαλέσει συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα
Κάθε χρόνο μιλάμε στα νήπια για το φθινόπωρο. Η ανανέωση του τρόπου διδασκαλίας ωφελεί εκπαιδευτικό και νήπια. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τους 'μιλήσουμε' με ένα διαφορετικό τρόπο που πιθανότατα θα τους κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον , καθώς στην πλειοψηφία τους αγαπούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ταξιδεύοντας σε φθινοπωρινούς πίνακες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
γωνιά Η/Υ
Παίζουμε με τις φθινοπωρινές λέξεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Αφήνομαι σε μουσική φθινοπωρινή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να "ερμηνεύουν" γενικά στοιχεία του κόσμου μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης
Να απαριθμούν αντικείμενα
Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας πίνακα αναφοράς
Να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη μουσική ακούγοντας διαφορετικά μουσικά κομμάτια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φθινόπωρο, Πίνακες, η/υ, κλασσική μουσική,
Υλικοτεχνική υποδομή
η/υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΕΛΕΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.