Γνωριμία με τον υπολογιστή

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Γνωριμία με τον υπολογιστή

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από τη γνωριμία των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιδιώκεται η αναγνώριση της λειτουργίας του ως ένα οργανικό στοιχείο της τάξης και του νηπιαγωγείου γενικότερα.

Οι μαθητές εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που αξιοποιούν τα διαδραστικά στοιχεία του σεναρίου, εξοικειώνονται με τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, αναγνωρίζουν τη σύνδεση όλων των μερών για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και την ταυτίζουν με τη λειτουργία μερών του ανθρώπινου σώματος και τέλος συνειδητοποιούν το σχεδιασμό των διαφορετικών μερώ του συστήματος για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών.
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τo παρόν σενάριο ενθαρρύνει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα από διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης και να γνωρίσουν τις βασικές ψηφιακές μονάδες που τον αποτελούν.

Στο πλαίσιο αυτό, και μέσα από καταστάσεις προβληματισμού επιχειρείται η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου ενός υπολογιστικού συστήματος, ως προς την κάλυψη καθημερινών αναγκών και καταστάσεων στο νηπιαγωγείο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Αναγώριση των βασικών μονάδων του υπολογιστή
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστημα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσδιοριστούν οι αρχικές γνώσεις και πιθανές γνωστικές δυσκολίες των μαθητών σχετικά με το θέμα
Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και το ρόλο τους στη λειτουργία του συστήματος
Να αντιληφθούν ότι ο υπολογιστής με τις βασικές μονάδες του, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα
Να συνειδητοποιήσουν την κάλυψη αναγκών που προσφέρει ο υπολογιστής στη σχολική τους καθημερινότητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Βασικές Μονάδες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διάφορες ψηφιακές συσκευές που συνδέονται στον υπολογστή και χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο (όπως φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, εκτυπωτής κ.τ.λ.).

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωριμία με τον υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).