Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στα ρηχά ή στα βαθιά

3 ώρες

Υδροστατική πίεση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sta_riha_i_sta_vathia_fyllo_ergasias_1_1n.pdf

Η φάση αυτή περιλαμβάνει ένα πείραμα το οποίο αποσκοπεί  στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της υδροστατικής πίεσης και την εξοικείωση με το όργανο μέτρησης της υδροστατικής πίεσης στο εργαστήριο το μανόμετρο.

Σε ποιες περιπτώσεις της καθημερινής σας ζωής έχετε παρατηρήσει την υδροστατική πίεση;  Μπορείτε στο εργαστήριο να  παρατηρήσετε  το αποτέλεσμα της υδροστατικής πίεσης με ένα απλό  πείραμα κατά το οποίο βυθίζετε έναν  κύλινδρο με  αποσπώμενη βάση στο νερό.

Που οφείλεται η ύπαρξη της υδροστατικής πίεσης; Μπορείτε να διατυπώσετε κάποιες υποθέσεις; Συνεχίστε το πείραμα σας με τον κύλινδρο και θα βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα.

Αν θέλετε να μελετήσετε με ακρίβεια τους παράγοντες που επηρεάζουν την  υδροστατική πίεση υπάρχει η ανάγκη χρήσης ενός οργάνου μέτρηση της υδροστατικής πίεσης. Μπορείτε τώρα να δείτε το μανόμετρο και να μελετήσετε τη λειτουργία του.

Για να υλοποιήσετε τα παραπάνω θα χρειαστείτε  εκτυπωμένο το φύλλο εργασίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό και στην παρούσα ιστοσελίδα.


Δραστηριότητα 1: Παραδείγματα υδροστατικής πίεσης

Στο φύλλο εργασίας 1 καταγράψτε παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία που αποδεικνύουν την υδροστατική πίεση.

πηγές
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/413029/thessaloniki-espase-agogos-neroy-kai-ypohorise-to-odostroma
https://pixabay.com/el/%CF%83%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CF%88%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7-779382/

Δραστηριότητα 2: Κύλινδρος με αποσπώμενη βάση

Δείτε το βίντεο (ή εκτελέστε το παρακάτω πείραμα) και απαντήστε τις ερωτήσεις 2α και 2β του φύλλου εργασίας.

Ερώτηση 2γ

Σχεδιάστε την κατεύθυνση της δύναμης που δέχεται η βάση στο φύλλο εργασίας (ερώτηση 2γ)

Δραστηριότητα 2: Κύλινδρος με αποσπώμενη βάση (συνέχεια)

Δείτε το βίντεο ή κάντε το πείραμα. Απαντήστε την ερώτηση 2δ και 2ε του φύλλου εργασίας.

Δραστηριότητα 3: Μανόμετρο

Δείτε το βίντεο και ονομάστε τα μέρη του μανομέτρου (Δραστηριότητα 3 φυλλο εργασίας 1). Εξηγήστε πως λειτουργεί.

Δραστηριότητα 4: Ποια είναι η ένδειξη του μανόμετρου;

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 4 και ελέγξτε με τη βοήθεια του υπολογιστή τις απαντήσεις σας.

Συνοψίζοντας


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στα ρηχά ή στα βαθιά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3590