Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στα ρηχά ή στα βαθιά

3 ώρες

Νόμος της υδροστατικής πίεσης

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sta_riha_i_sta_vathia_fyllo_ergasias_4n.pdf

Σε αυτήν τη φάση γίνεται η σύνθεση όλων των μέχρι τώρα συμπερασμάτων και παρουσιάζεται η ποσοτική σχέση που συνδέει την πίεση με τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να εξηγήσουν φαινόμενα που συνδέονται με την υδροστατική πίεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να δοθούν για εργασία στο σπίτι.


Δραστηριότητα 1: Νόμος της υδροστατικής πίεσης

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2: Στα ρηχά ή στα βαθιά;

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 2α και 2β

Δραστηριότητα 3α: Συγκοινωνούντα δοχεία

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 3α

Δραστηριότητα 3β: Το ψάρι

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 3β.

Δραστηριότητα 4: Δοχείο Mariotte ή αλλιώς υδάτινες τροχιές

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 4.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στα ρηχά ή στα βαθιά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3593