Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στα ρηχά ή στα βαθιά

3 ώρες

Η απόσταση από την επιφάνεια

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sta_riha_i_sta_vathia_fyllo_ergasias_2-2n.pdf

Στη φάση αυτή θα διερευνηθεί η επίδραση του βάθους και του σχήματος του δοχείου στην τιμή της υδροστατικής πίεσης.

Η Δραστηριότητα 1 εισάγει στο θέμα της φάσης αυτής. Η Δραστηριότητα 2 επιτρέπει την  παρατήρηση της επίδρασης του βάθους στην πίεση που δέχεται η βυθισμένη επιφάνεια. Το πείραμα που προτείνεται μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο με εργαστηριακό εξοπλισμό. Για την πραγματοποίηση του πειράματος στο εργαστήριο θα χρειαστείτε: ένα μανόμετρο, ένα κυλινδρικό σωλήνα του ενός  λίτρου, χάρακα του ενός μέτρου, νερό.

Η Δραστηριότητα 3 είναι ένα πείραμα που αποσκοπεί στην ποσοτική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στα δύο μεγέθη της πίεσης και  του βάθους. Μπορεί να γίνει με τον εξοπλισμό που περιγράφτηκε παραπάνω ή με την προσομοίωση που θα βρείτε στη σελίδα του φωτόδεντρου. Το εικονικό πείραμα δίνει δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχτούν τα συμπέρασμα.

Στη συνέχεια η δραστηριότητα 4 διερεύνα την σχέση του σχήματος του δοχείου και της πίεσης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα με την προσομοίωση.

Τέλος η δραστηριότητα 5 συνοψίζει τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα.


Δραστηριότητα 1:Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της υδροστατικής πίεσης

Απαντήστε στο φύλλο εργασίας τη Δραστηριότητα 1και ελέγξτε με τη βοήθεια του υπολογιστή τις απαντήσεις σας.

Δραστηριότητα 2:Υδροστατική πίεση και η απόσταση από την επιφάνεια

Δείτε το βίντεο. Πως νομίζετε ότι επηρεάζει το βάθος (απόσταση από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού) στο οποίο βρίσκεται μια επιφάνεια την υδροστατική πίεση που δέχεται; Απαντήστε στο Φύλλο Εργασίας τη Δραστηριότητα 2.

Δραστηριότητα 3: Ποια είναι η σχέση υδροαστατικής πίεσης και βάθους

Πατήστε πάνω στην εικόνα του δοχείου. Στην οθόνη σας έχετε ένα δοχείο, μια επιφάνεια και ένα μανόμετρο. Μπορείτε να μετακινήσετε την επιφάνεια μέσα στο δοχείο, να καταγράψετε το βάθος και την πίεση. Απαντήστε τις ερωτήσεις 3α, 3β, 3γ του φύλλου εργασίας.

Δραστηριότητα 4: Επηρεάζει ο όγκος του νερού;

Απαντήστε την ερώτηση 4α στο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια ελέγξτε την απάντησή σας στον υπολογιστή με τη βοήθεια της προσομοίωσης της Δραστηριότητας 3. Απαντήστε την ερωτήση 4β φύλλου εργασίας 2.

Δραστηριότητα 5: : Με βάση τα πειράματα που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις:


Συνοψίζοντας


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στα ρηχά ή στα βαθιά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3591