Στα ρηχά ή στα βαθιά

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στα ρηχά ή στα βαθιά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό εισάγει τους μαθητές στην έννοια της υδροστατικής πίεσης, μέσα από την παρατήρηση του φαινομένου στην καθημερινή ζωή  και δραστηριότητες διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις μεταβολές της.

Αφορά μαθητές της Β Γυμνασίου που μελετούν την έννοια της Υδροστατικής  Πίεσης. Οι μαθητές αναμένεται ότι  γνωρίζουν την έννοια της δύναμης και μπορούν να σχεδιάσουν δυνάμεις καθώς και την έννοια της πίεσης και τις μονάδες μέτρησης της.

Οι δραστηριότητες έχουν οργανωθεί γύρω από ένα πρόβλημα. Έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν  ανίχνευση των  απόψεων, τη διατύπωση υποθέσεων και ερωτημάτων,  την έρευνα και πειραματισμό με  κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, την αξιολόγηση της εμπειρίας, τη διατύπωση συμπερασμάτων και την αξιολόγηση.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποιούν τόσο το φυσικό εργαστήριο όσο και κατάλληλα εικονικά εργαστήρια.  Στις περιπτώσεις που τα πραγματικά πειράματα δεν μπορούν πραγματοποιηθούν δίνονται κατάλληλα βίντεο μέσα από τα οποία μπορεί να γίνει συζήτηση και αξιολόγηση των παρατηρήσεων.

Οι μαθητές συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας το οποίο μπορεί να δοθεί για αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό. Εναλλακτικά, αν οι μαθητές έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή μπορούν να  συμπληρώσουν απευθείας στον υπολογιστή τις απαντήσεις τους. Το υλικό αυτό μπορεί επίσης να μελετήσει ο μαθητής μόνος του στο σπίτι ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.

Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν από όλη την τάξη με την παρουσίαση του υλικού στο διαδραστικό πίνακα και στον πάγκο του εργαστηρίου. Εναλλακτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν από δυάδες μαθητών αυτόνομα στο ρυθμό που οι μαθητές επιθυμούν στο εργαστήριο υπολογιστών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Από την καθημερινή μας  εμπειρία γνωρίζουμε ότι όταν βουτήξουμε το κεφάλι μας μέσα στο νερό τα αυτιά μας δέχονται πίεση. Αν πάμε σε μεγαλύτερο βάθος η πίεση αυτή γίνεται έντονη και τα αυτιά μας πονάνε. Πότε όμως πονάμε περισσότερο όταν κάνουμε μακροβούτι στα ρηχά κοντά στην παραλία ή όταν κάνουμε μακροβούτι στα ανοιχτά εκεί που η θάλασσα είναι πολύ βαθιά;

Πως θα μπορούσαμε να μελετήσουμε αυτό το ερώτημα στο εργαστήριο χωρίς να γίνουμε δύτες; Ποιες ερωτήσεις πρέπει να διερευνήσουμε για να βρούμε την απάντηση;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Στερεά - υγρά - αέρια > Υδροστατική πίεση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Υδροστατική πίεση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ
Η απόσταση από την επιφάνεια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ
Το βάρος του υγρού
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ
Νόμος της υδροστατικής πίεσης
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής ή στην τάξη με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν την υδροστατική πίεση.
Να εξηγούν την προέλευση της.
Να ονομάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υδροστατική πίεση.
Να διατυπώνουν τον νόμο της υδροστατικής πίεσης.
Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ερμηνεία φαινομένων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική, Β Γυμνασίου, υδροστατική πίεση, εικονικό πείραμα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής, ή στην τάξη των μαθητών με δυνατότητα προβολής, ή στο εργαστήριο Η/Υ. Οι μαθητές προτείνεται να εργαστούν με ατομικό φύλλο εργασίας σε ομάδες. Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εργασίας προτείνεται αξιοποιηθεί η συζήτηση στην ολομέλεια. Σε κάθε δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν να εργαστούν πρώτα ατομικά και μετά στην ομάδα ή στον υπολογιστή.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στα ρηχά ή στα βαθιά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).