Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

"Ποιος φοβάται; Όχι εγώ!": Παρέμβαση για την αποτροπή του εκφοβισμού

3 ώρες

Κλείσιμο: Ενισχύοντας τους δεσμούς στην ομάδα

25λεπτά

Η παρέμβαση ολοκληρώνεται με βιωματική δραστηριότητα που έχει σκοπό να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών και το κλίμα αποδοχής στην ομάδα, στρέφοντας την προσοχή αυτή τη φορά σε θετικά ζητήματα.

Οι μαθητές,πιασμένοι από τα χέρια, σχηματίζουν κύκλο. Κάθε άτομο με τη σειρά, παραμένοντας στον κύκλο, αφήνει το χέρι των διπλανών του και στρέφει την πλάτη του στους υπόλοιπους. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει συχνά, τα υπόλοιπα παιδιά μιλούν πίσω από την πλάτη του με θετικό τρόπο, ξεκινώντας με τη φράση "Στον/ην ...... μου αρέσει ότι..........). Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι θετικό να συμμετέχει επίσης στον κύκλο, ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν μόνο συγκεκριμένα θετικά χαρακτηριστικά που έχει ο συμμαθητής τους. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που δίνει ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά και ενισχύει τους δεσμούς στην ομάδα, δεδομένου ότι οι λεκτικές ανταλλαγές έξω από τις επιμέρους παρέες σπάνια περιλαμβάνουν τέτοιου είδους θετικές αξιολογήσεις.

Στο κλείσιμο της συνάντησης, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η δραστηριότητα, τόσο τις στιγμές που ήταν αποδέκτες των θετικών σχολίων, όσο και όταν τα εξέφεραν. Αναδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να επικεντρωνόμαστε στα θετικά στοιχεία του άλλου και να έχουμε την ευχέρεια να τα εκφράζουμε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΠΑΦΙΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Ποιος φοβάται; Όχι εγώ!": Παρέμβαση για την αποτροπή του εκφοβισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3612