Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Η περίοδος της εφηβείας

3 ώρες

Συγκρότηση ομάδων

30λεπτά

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα θα αναλάβει να ψάξει και να παρουσιάσει πληροφορίες για κάθε ένα από τα στάδια της εφηβείας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΖΕΓΛΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η περίοδος της εφηβείας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3618