Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Η περίοδος της εφηβείας

3 ώρες

Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
tatriastadiatisefiveias.pdf

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει με διαφάνειες στο PowerPoint τα αποτελέσματα των εργασιών της.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΖΕΓΛΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η περίοδος της εφηβείας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3621