Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Η περίοδος της εφηβείας

3 ώρες

Δημιουργία παρουσιάσεων

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_proefiveia.doc fyllo_ergasias_4o_mesi_efiveia.doc fyllo_ergasias_4o_teliki_efiveia.doc

Οι μαθητές δημιουργούν σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας παρουσιάσεις στο PowerPoint.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΖΕΓΛΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η περίοδος της εφηβείας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3620