« Ήλιος, φίλος ή εχθρός; »

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

« Ήλιος, φίλος ή εχθρός; »

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

  Διδακτικό σενάριο   :Ήλιος .Φίλος ή εχθρός.

Το σενάριο αυτό  σύμφωνα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ανήκει στη γνωστική περιοχή :παιδί και περιβάλλον –φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση.

(Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών(2011) ανήκει στα περιεχόμενα  της μαθησιακής περιοχή   «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» /Ηλιοπροστασία.)

 Το θέμα  δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.:

 Παιδί και γλώσσα

Παιδί και μαθηματικά

Παιδί και δημιουργία και έκφραση

Και παιδί και πληροφορική

Θα σχεδιαστούν δραστηριότητες συλλογικές που ευννοούν την αλληλεπίδραση, τη επικοινωνία τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο.

 Το θέμα είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για τους μικρούς μαθητές και μπορεί να στηριχθεί και να αξιοποιήσει τις προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις  τους.

Και όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή  θα πρέπει  να χειρίζονται το ποντίκι , να συνδέονται στο διαδίκτυο πατώντας στην επιφάνεια εργασίας το αντίστοιχο εικονίδιο και να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον του λογισμικού TUXPAINT και τη χρήση της ψηφιακής μηχανής.

Σκοπός : να γνωρίσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα,   να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη  λήψης μέτρων ηλιοπροστασίας  με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν και να αλλάξουν στάση  οι ίδιοι και η ευρύτερη σχολική κοινότητα.

 

Το σενάριο περιλαμβάνει 4 φάσεις:

 

1η φάση: Ο ήλιος ως ουράνιο σώμα. 

2η φάση:Ηλιακή ακτινοβολία.Θετικές - αρνητικές επιπτώσεις.

3η φάση:Μέτρα ηλιοπροστασίας.

4η φάση: Χρησιμοποιώ τις ΤΠΕ(ψηφιακή μηχανή,Movie maker, ιστολόγιο).

Σε κάθε φάση περιγράφονται οι δραστηριότητες που προτείνονται  .Δραστηριότητες  με την ολομέλεια  , δραστηριότητες σε ομάδες  με συμβατικά υλικά αλλά και με χρήση ΤΠΕ.

 Στην υλοποιήση των δραστηριοτήτων ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός, εμψυχωτικός, καθοδηγητικός και δίνει σαφείς οδηγίες όπου χρειαστεί.

 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη στα πλαίσια της οποίας τα παιδιά ,με συγκεκριμένες δραστηριότητες ,διερευνούν το διδακτικό υλικό, οικοδομούν τη νέα γνώση και εκφράζονται δημιουργικά.

 Ο  εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να παίρνουν αποφάσεις, να συνεργάζονται με άλλα παιδιά και να μαθαίνουν ακούγοντας τους άλλους, δημιουργώντας και επιλύοντας προβλήματα σε συνεργασία με τους άλλους.

Οι μικροί μαθητές μέσα από τη συζήτηση,  τον καταιγισμό ιδεών , το παιχνίδι ρόλων,  τη δραματοποιήση , την εργασία σε ομάδες   θα καταφέρουν να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

 Τα λογισμικά, που χρησιμοποιούνται στο σενάριο,  ενσωματώνουν χαρακτηριστικά συνεργασίας. Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται ως ομάδα και ο καθένας να συνεισφέρει με τις γνώσεις του.

  • Μηχανή αναζήτησης, εφαρμογή διαδικτύου ,(περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου)
  • TUXPAINT λογισμικό δημιουργίας και έκφρασης , γενικής χρήσης , ανοιχτού τύπου. 
  •    Movie maker    Λογισμικό    επεξεργασίας  εικόνας ,ήχου κίνησης και βίντεο  ,ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών  δημιουργικής έκφρασης, Πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο
  • Ιστολόγιο, περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου.

Φύλλα εργασίας  δεν προβλέπονται στον αρχικό σχεδιασμό, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τον κώδικα της ανάγνωσης .

 Θα δίνονται σαφείς οδηγίες  από τον εκπαιδευτικό  , όταν και όπου, χρειάζεται.

 

Επέκταση Σεναρίου: 

 Υπάρχει η δυνατότητα  να ασχοληθούμε γενικά με τον ήλιο στις Τέχνες: 

Ζωγραφική: "Ανάγνωση έργων τέχνης"

                        .Ηλιοτρόπια .Βαν Γκόγκ

                         Το ψαθινο καπέλο του Λύτρα

Ποίηση : Ο ήλιος , ο ηλιάτορας. Οδυσσέας Ελύτης.

Επεξεργασία ποιήματος.

Λογοτεχνία: Φ....όπως  φεγγάρι. της Μαρίας Φραγκιά , από το Αλφαβητάρι της φύσης . Ελληνικά Γράμματα.

Η ιστορία αυτή προσφέρεται για δραματοποίηση και για κουκλοθέατρο.

 Τέλος το σενάριο  μπορεί να αποτελέσει θέμα  καλοκαιρινής γιορτής για να δείξουν οι μικροί μαθητές  στη σχολική κοινότητα, αλλά και στους γονείς τους πώς εργάστηκαν και τι έμαθαν με απώτερο σκοπό να τους ευαισθητοποιήσουν πάνω στο θέμα της ηλιοπροστασίας.

 

Βιβλιογραφία

  • Δ.Ε. Π.Π.Σ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Σεπτέμβριος 2002.

  •  Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού,

Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί , Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. ΥΠΕΠΘ Αθήνα: ΟΕΔΒ,

Έκδοση Α’.

 

 

Διαδίκτυο:

 http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html

http://ifigeneia.cti.gr/repository/

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/

https://photodentro.edu.gr/video/

http://www.minedu.gov.gr/

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο ήλιος και η ακτινοβολία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα παιδιά κατά τη διάρκεια κυρίως του καλοκαιριού.Η ηλιακή ακτινοβολία σχετίζεται και με την αύξηση του καρκίνου του δέρματος.  Επειδή λοιπόν υποστηρίζεται ότι η παθογένεια έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία, καταλαβαίνουμε ότι η παρέμβαση σε αυτή την περίοδο είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Όταν οι μικροί μαθητές γνωρίσουν και μάθουν τι είναι η ηλιακή ακτινοβολία και τι μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και μάλιστα σε ώρες που δεν επιτρέπεται , μπορεί να τροποποιήσουν προς το καλύτερο τη στάση τους και να υιοθετήσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους . Αλλαγές επωφελείς για την υγεία τους. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ο ήλιος ως ουράνιο σώμα.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη,περιοχή συζήτησης της ολομέλειας-περιοχή Η/Υ
Ηλιακή ακτινοβολία.Θετικές- αρνητικές επιπτώσεις.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Μέτρα ηλιοπροστασίας.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αυλή του σχολείου-τάξη
Χρησιμοποιώ τιςΤΠΕ(ψηφ.μηχ.,moviemaker,ιστολογ)
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα-αυλή - γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τον ήλιο ως ουράνιο σώμα και να ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα του.
Να γνωρίσουν τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στον άνθρωπο .
"Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου"
Να διαπιστώσουν ότι ο υπολογιστής αποτελεί σημαντικό εργαλείο μάθησης και δημιουργίας.
Να βιώσουν χαρούμενες εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες (ζωγραφική-χορός....)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ουράνιο σώμα, ηλιακή ακτινοβολία, ηλιοπροστασία, εξοικείωση με τα εργαλεία ΤΠΕ.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, ψηφιακή μηχανή, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο, cd-player,κορδέλες,χαρτόνια,ψαλίδια, είδη ζωγραφικής,βιβλία,γυαλιά,καπέλα,αντηλιακά,μπλούζες,ομπρέλες, αντίτυπα έργων τέχνης,πινέλα,τέμπερες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Ήλιος, φίλος ή εχθρός; » » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.