Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές διερευνούν το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και πραγματοποιώντας εικονικά και πραγματικά πειράματα. Επιπλέον,  κεντρικό χαρακτηριστικό του σεναρίου είναι η παροχή στους μαθητές της δυνατότητας επιλογής ενασχόλησης με υποθέματα που δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρουν εφόσον είναι πιθανόν να εξασφαλίζεται για αυτό τον λόγο η θετική τους στάση. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, προσεγγίζουν τις εισαγόμενες έννοιες μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ενασχόλησης τους στην ολομέλεια της τάξης αναλαμβάνοντας το έργο της ενημέρωσης των συμμαθητών τους.

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες των τριών μελών. Οι ομάδες χαρακτηρίζονται σαν Ομάδες Α – αυτές που θα ασχοληθούν με την ανάκλαση και Ομάδες Β – αυτές που θα ασχοληθούν με τη διάθλαση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές μελετούν τα οπτικά φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης αξιοποιώντας πολλαπλά εργαλεία στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του συνδυασμού εργασίας σε ομάδες στο πλαίσιο συνεργατικής μάθησης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Οπτική > Ανάκλαση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός σε ομάδες
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Έναυσμα ενδιαφέροντος
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διερεύνηση προσομοιώσεων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πειραματική άσκηση/ κατασκευή
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικής ή Τάξη όπου μεταφέρονται οι πειραματικές διατάξεις
Παρουσίαση αποτελεσμάτων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη ή εργαστήριο Φυσικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης
Να σχεδιάζουν την πορεία φωτεινών ακτίνων σε ένα ομογενές μέσο
Να σχεδιάζουν το είδωλο αντικειμένου σε επίπεδα κάτοπτρα
Να σχεδιάζουν την πορεία ακτίνων καθώς το φως περνά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων
Να εμπλακούν στον καταμερισμό εργασιών κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανάκλαση, διάθλαση, διαφοροποιημένη διδασκαλία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet. Στο εργαστήριο φυσικής γίνονται κατασκευές με υλικά που περιγράφονται στα Φύλλα Εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).