Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες διερευνούν το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εικονικού και πραγματικού πειράματος.

Γίνεται εφαρμογή των γνώσεων μέσω ερωτήσεων που αφορούν διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής. 

Στην τελευταία φάση προτείνεται η σύνθεση ομαδικής ερευνητικής εργασίας για την οποία  οι ίδιοι οι μαθητές διαμορφώνουν τα κριτήρια της αξιολόγησης της. Η εργασία αυτή ανατίθεται σαν εργασία στο σπίτι. 

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υποστηρικτικό και οργανωτικό ρόλο της όλης διαδικασίας. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το 1831 ο Michael Faraday πραγματοποίησε μία σειρά πειραμάτων που σηματοδότησαν τη σύνδεση του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου. Λέγεται ότι μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Faraday , ενώ ήταν πλέον μέλος  της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου- ο πρωθυπουργός της εποχής τον ρώτησε τι καλό θα προκαλούσε αυτή η εφεύρεση και ο Faraday απάντησε: «Το ότι, πρωθυπουργέ, κάποτε μπορείτε να τη φορολογήσετε».

Πως μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα ενδιαφέροντος: Ένα πιάτο αιωρείται
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διατύπωση υποθέσεων μέσω διερεύνησης προσομοίωσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικής ή Πληροφορικής (όπου μεταφέρονται οι πειραματικές διατάξεις)
Συμπεράσματα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ερευνητική εργασία
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής και Εργασία στο σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
Να διαπιστώνουν την δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου
Να αναγνωρίζουν ποιοτικά από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Η/Μ Επαγωγή
Να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που έχει η Φυσική στην κατανόηση προβλημάτων της καθημερινής ζωής
Να καλλιεργήσουν συνεργατική στάση και να αναπτύξουν την κριτική αποδοχή διαφόρων απόψεων
Να αναπτύχουν δεξιότητες πειραματικής μεθοδολογίας για την επίλυση προβλημάτων Φυσικής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Faraday, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ηλεκτρομαγνητισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διατάξεις του ηλεκτρομαγνητισμού που υπάρχουν στο εργαστήριο φυσικής , βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).