ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

1. Περιληπτική παρουσίαση

Το παρόν σενάριο επιχειρεί να παρουσιάσει το ρόλο που διαδραματίζουν τα εκλογικά συστήματα στην πολιτική ζωή. Αντιμετωπίζει το μαθητή ως ενεργό πολίτη: παρουσίαζει τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από το θέμα, ταυτόχρονα όμως καλεί το μαθητή να προβληματιστεί γύρω από το ελληνικό εκλογικό σύστημα και τις επιπτώσεις που έχει στην ποιότητα της ζωής του.

2. Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Στο μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος "Εκλογικά Συστήματα" (Κεφάλαιο 9, Υποενότητα 9.3). Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Κεφάλαιο 9 προβλέπονται 5 ώρες διδασκαλίας. Στο συγκεκριμένο σενάριο μαθήματος για την υποενότητα 9.3  προβλέπεται 1 διδακτική ώρα. 

3. Βιβλιογραφία

Διαμαντόπουλος, Θ (2001): Εκλογικά συστήματα. Ανάδειξη Κοινοβουλίων και Προέδρων Δημοκρατίας, εκδόσεις Πατάκη

ΔΕΠΣ-ΑΠΣ Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (ανασύρθηκε 27-9-2015)

Ματσαγγούρας, Η. (2011): Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Gutenberg - Γιώργος και Κώστας Δαρδανός, Αθήνα

Σωτηρίου, Σ./ Κορδονούρη, Σ./ Ζαφρανίδου, Α. (2009): Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, έκδοση Δ', ΟΕΔΒ

Σύνταγμα της Ελλάδας (2005), Βουλή των Ελλήνων

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 (ανασύρθηκε 27-9-2015)

 http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Eklogiki-Perifereia/ (ανασύρθηκε 26-9-2015)

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου αντιμετωπίζουν συχνά τις εκλογές με σκεπτικισμό ή αδιαφορία. Μία από τις αιτίες για τη στάση αυτή είναι η ελλιπής εξοικείωση με την εκλογική διαδικασία. Αγνοούν την ύπαρξη των διαφορετικών εκλογικών συστημάτων και δε φαντάζονται ότι η υιοθέτηση ενός εκλογικού συστήματος έχει σημαντικές συνέπειες για τη διακυβέρνηση της χώρας και την ποιότητα της Δημοκρατίας.

Το ψηφιακό σενάριο "Εκλογικά Συστήματα" προσπαθεί να συμβάλει στη γενικότερη ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στις εκλογικές διαδικασίες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση των εκλογικών συστημάτων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ ή τάξη με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο Διαδίκτυο (WiFi)
Παρουσίαση του ελληνικού εκλογικού συστήματος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ ή τάξη με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο Διαδίκτυο (WiFi)
Σύντομη ανακεφαλαίωση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ ή τάξη με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο Διαδίκτυο (WiFi)
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά εκλογικά συστήματα.
Να προβληματιστούν σχετικά με το ελληνικό εκλογικό σύστημα.
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην εκλογική διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πολυκομματική Βουλή, αυτοδύναμη κυβέρνηση, αναλογικό εκλογικό σύστημα, πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, μεικτό σύστημα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας με δυνατότητα σύνδεσης σε φορητό / επιτραπέζιο υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Κατσάμπα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.