Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η διδασκαλία και η συζήτηση με τους μαθητές πρέπει να αναδείξει (α)τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, (β)τις θεσμικές και κοινωνικοπολιτικές αναγκαιότητες της εποχής που καθόρισαν τη σύστασή του και (γ)τη διεθνή οικονομικοπολιτική συγκυρία εκείνων των χρόνων, η οποία διαμορφώνει σχέσεις εξάρτησης των Ελλήνων και της Ελλάδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις εκείνης της περιόδου.

Επίσης, η διδασκαλία, αφού πρώτα αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας τα οποία περιγράφει το σχολικό βιβλίο του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α΄τάξης του Λυκείου και τα οποία πρέπει, βάσει όσων ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να εστιάσει στον διαχρονικό χρακτήρα εκείνων από αυτά που έχουν αρνητική υφή και, στη συνέχεια, να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συναρτώνται με τις συνθήκες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

α)Να γνωρίσουν τα κυριότερα προβλήματα που διατρέχουν τη νεώτερη ελληνική πολιτεία, β)να τοποθετηθούν κριτικά έναντί τους και γ)να αρχίσουν να σχηματοποιούν στη σκέψη τους τρόπους και προτάσεις γαι τον βαθμιαίο περιορισμό τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός σε ομάδες και διανομή φύλλων εργασίας
17λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Συμβατική αίθουσα με θρανία διαταγμένα ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν χωρισμένοι σε 4 ομάδες
Παρουσιάσεις μαθητών - επισημάνσεις διδάσκοντα
24λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Συμβατική αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο πληροφορικής με 12 Η/Υ
Χωρισμός σε ομάδες και διανομή φύλλων εργασίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει και video projector.
Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στην ολομέλεια
18λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει και video projector.
Σχολιασμός των παρουσιάσεων και προτάσεις
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο με 8 έως Η/Υ συνδεδεμένους στο διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν τις συνθήκες δημιουργίας του ελληνικού κράτους
Να κατανοήσουν πώς αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν τα αρνητικά στοιχεία που το διέπουν έως σήμερα
Να κατανοήσουν κριτικά τα στοιχεία της ελληνικής πολιτείας (ιδίως τα αρνητικά)
Να μπορέσουν να προτείνουν τρόπους υπέρβασης των αρνητικών στοιχείων της
Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική επεξεργασία των θεμάτων που διδάσκονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γραφειοκρατία, συγκεντρωτικό κράτος, σχέσεις πολίτη-κράτους, ΑΕΠ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με 12 Η/Υ, με σύνδεση στο διαδίκτυο και με video projector.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).