ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τα ατομικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των ατομικών δικαιωμάτων και θα παρουσιαστούν οι στόχοι,  το περιεχόμενο, οι περιορισμοί τους και οι συνταγματικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις. Έμφαση δίνεται στο δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και τύπου.

Η συνολική διάρκειαη\ του σεναρίου εκτείνεται σε τρεις διδακασττικές ώρες. Οι δύο πρώτες διεξάγονται στο εργαστήριο Η/Υ, όπου οι μαθητές κατανέμονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων, ενώ η τρίτη θα μπορούσε να γίνει και σε σχολική αίθουσα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός και η αλληλεπίδραση με τους μαθητές διαρκής. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά διάφορες μεθοδολογικές τεχνικές όπως η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, οι διαθεματικές αναφορές, η ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για διαφοροποιημένες δραστηριότητες μέσα από διαφορετικά φύλλα εργασίας (που ανατίθενται σε ομάδες μαθητών ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους) και ενεργό /διαδραστική συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση των ψηφιακών και οπτικοακουστικών εργαλείων που κινητοποιούν το μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργούν την κριτική σκέψη και προβληματισμό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές συχνά θεωρούν τα ατομικά δικαιώματα δεδομένα και απεριόριστα, αδυνατούν να εντοπίσουν εύκολα παραβιάσεις ή καταχρήσεις τους, και δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί, συνειδητά ή ασυνείδητα, να βρεθούν στη θέση του θύτη ή του θύματος.

Για το λόγο αυτό, βασικός σκοπός του σεναρίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά ατομικά δικαιώματα, να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητά τους και την εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική αλλά και να τα συσχετίσουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις - περιορισμούς τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΧΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
ΒΑΣΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα και Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσδιορίζουν την έννοια και το περιχόμενο των ατομικών δικαιωμάτων
Να αναλύουν και να αξιολογούν την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης
Να συνειδητοποιήσουν την αντιστοιχία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων / περιορισμών
Να εκτιμήσουν τη σημαντικότητά τους ώστε να τα διεκδικούν και να τα σέβονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ατομικά δικαιώματα, ελευθερίες, υποχρεώσεις, περιορισμοί, σύνταγμα, Δημοκρατία, ελευθερία έκφρασης, λογοκρισία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο)

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).