Κυνηγώντας τους θησαυρούς της Θήβας.

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Κυνηγώντας τους θησαυρούς της Θήβας.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, η οποία συνδυάστηκε με τη 10η ΕΝΟΤΗΤΑ του IV κεφαλαίου από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) της Β΄Γυμνασίου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να εθιστούν οι μαθητές στη συνεργατική μάθηση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους.Παράλληλα να εντοπίσουν μυθικές και ιστορικές πτυχές της πόλης της Θήβας και  μέσα από διερευνητικές εργασίες να φωτίσουν την ιστορία του τόπου τους.Παράλληλα να διεισδύσουν στο παρελθόν της Θήβας μέσα από το απτό, ερχόμενοι σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας της πόλης(παλαιότερα μνημεία, αρχεία, εργαλεία και τοπικούς θρύλους).Ταυτόχρονα, ερχόμενοι σε επαφή με το τοπικό παρελθόν να προσεγγίσουν τα προβλήματα του τόπου τους και τις λύσεις που δόθηκαν σε παλαιότερες εποχές, αξιολογώντας καταστάσεις, συγκρίνοντάς τες με το παρόν και σφυρηλατώντας τους δεσμούς με τον τόπο στον οποίο ζουν.Τέλος να ενεργοποιηθούν δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση των διερυνητικών εργασιών.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη.
Υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων.
300λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην πόλη της Θήβας
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές την ανθρωπογεωγραφία της πόλης της αρχαίας Θήβας.
Να προβληματιστούν σχετικά με τη στερεότυπη εικόνα που προυπήρχε για τους Θηβαίους.
Να προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση της άλογης βίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εξοικείωση με τους θησαυρούς της αρχαίας Θήβας.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας ,Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Φύλλα εργασίας, Σχολικό εγχειρίδιο
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κυνηγώντας τους θησαυρούς της Θήβας.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.