Ο δρόμος προς το σχολείο μου

Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο βασίζεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιοι μαθητές στο δρόμο προς το σχολείο. Το προς προμήθεια DVD περιλαμβάνει συνολικά 5 περιπτώσεις σε πέντε διαφορετικές χώρες (Περού, Νεπάλ, Ιμαλάια, Σιβηρία και Κένια). Το σενάριο αναφέρεται στην περίπτωση του Περού. Το ντοκιμαντέρ είναι στη γερμανική γλώσσα, για το λόγο αυτό απαιτείται ταυτόχρονη μετάφραση κατά την προβολή και κατά συνέπεια και πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Η δημιουργία του σεναρίου αιτιολογείται ωστόσο από την υψηλή ποιότητα τόσο από άποψη τεχνικών προδιαγραφών όσο και από την άποψη του περιεχομένου. Οι μαθητές γνωρίζουν κάτω από ποιες δυσκολίες κάποια άλλα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Γνωρίζουν ενδιαφέροντα γεωγραφικά και πολιτισμικά στοιχεία χωρών, που δεν απαντώνται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπουν από κοντά διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα συνειδητοποιούν ότι ο ρόλος του σχολείου είναι η μόρφωση και η μετέπειτα πραγματοποίηση των ονείρων του κάθε παιδιού. Τα ντοκιμαντέρ μεταφέρουν όλα αυτά τα μηνύματα και τις πληροφορίες με ιδιαίτερη ευαισθησία και οι πρωταγωνιστές μιλούν στη μητρική τους γλώσσα, εκφράζοντας με αμεσότητα τις δικές τους απόψεις και τα συναισθήματά τους.

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές το ντοκιμαντέρ ως καλλιτεχνική έκφραση με ρεαλιστικά στοιχεία, κατανοώντας τη δομή του μέσα από θέματα που άπτωνται της δικής του καθημερινότητας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο θέμα "Τι είναι το ντοκιμαντέρ"
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Δημιουργία ομάδων, διανομή ερωτηματολογίου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Προβολή ταινίας σε δύο φάσεις
53λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα προβολής/τάξη
Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Προεκτάσεις και αποτίμηση της δράσης
17λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Κατανόηση του ντοκιμαντέρ ως καλλιτεχνικό είδος
Να κατανοήσουν τη δομή μιας ταινίας
Να γνωρίσουν εκφραστικά μέσα της αναπαράστασης με εικόνες
Να προσεγγίσουν το περιεχόμενο με την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων του
Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από το περιεχόμενο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
σχολείο, δρόμος, κίνδυνος, Περού, καλάμι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Απαιτείται μια αίθουσα προβολών για το DVD για την εξασφάλιση της ποιότητας της εικόνας. Απαιτείται επίσης η αγορά του DVD με τίτλο "Die gefährlichsten Schulwege der Welt" . Η/Υ για την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από την ενασχόληση με το έργο και τις ομαδικές εργασίες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο δρόμος προς το σχολείο μου» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.