Ανάπτυξη ιστολογίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Ανάπτυξη ιστολογίου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες δημιουργίας ιστολογίων (blogs). Αρχικά γίνεται αναφορά στις διαφορές ιστοτόπων και blogs και στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη ενός blog με χρήση του www.blogger.com και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες δημιουργίας ιστολογίων (blogs). 

Απευθύνεται σε μαθητές λυκείου που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου και τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κατανόηση των διαφορών ιστοτόπων και ιστολογίων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργία και επεξεργασία ιστολογίου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Επεξεργασία ιστολογίου μέσω κινητών συσκευών
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με ασύρματη πρόσβαση στο internet
Παρουσίαση των blogs και αξιολόγηση της διαδικασίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοούν τους όρους ιστότοπος και ιστολόγιο
Να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ ιστοτόπου και ιστολογίου
Να δημιουργούν ένα ιστολόγιο
Να επεξεργάζονται το ιστολόγιο μέσω κινητών συσκευών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιστότοπος, δικτυακός τόπος, Website Site, ιστολόγια, Blog, Blogger, Blogspot, Wordpress,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανάπτυξη ιστολογίου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).