Φάση Σεναρίου

Χορός (Γενικό Λύκειο)

Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας

2 ώρες

Ενεργοποίηση/Εισαγωγή στο θέμα/Προβληματισμός

45λεπτά

Στο διαδραστικό πίνακα προβάλλεται κινούμενη εικόνα με χορεύτρια που εκτελεί  περιστροφές (πιρουέτες). Οι μαθητές, με βάση τις γνώσεις τους, συζητούν για την περιστροφή στο χορό, την ορολογία και την τεχνική της. Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης. Μελετούν την έννοια της στροφορμής στη φυσική και την εφαρμογή της κατά την εκτέλεση χορευτικών κινήσεων, τη σχέση  της με τη ταχύτητα περιστροφής και την ισορροπία και αξιολογούν με ερωτήσεις το επίπεδο κατανόησης.

Για να κατανοήσουν καλύτερα τη περιστροφή και τη σχέση της με τη θέση των χεριών, γνωρίζουν το στροφορμοσκόπιο 2, μια εργαστηριακή συσκευή που μιμείται την κίνηση του αθλητή στο καλλιτεχνικό πατινάζ όταν ανοίγει τα χέρια του ενώ περιστρέφεται στηριζόμενος στο ένα του πόδι. Παρακολουθούν σχετικό βίντεο μελετώντας την κίνηση του αθλητή κατά την περιστροφή  και την εφαρμογή της τεχνικής της αρχής της διατήρησης της στροφορμής στο καλλιτεχνικό πατινάζ.

Πριν κλείσει το μάθημα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές του να φέρουν στο μυαλό τους την εικόνα τους να  εκτελεί την τέλεια πιρουέτα.

Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας. Στο τέλος του μαθήματος αναμένεται οι μαθητές, να έχουν επισημάνει τα βασικά στοιχεία της περιστροφικής κίνησης, τα φυσικά μεγέθη από τα οποία εξαρτάται, την μηχανική που βελτιώνει την τεχνική και μπορούν να καθορίσουν την ποιότητα της κίνησης καθώς και να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και τις αλληλοεξαρτήσεις τέχνης και επιστήμης.


Πιρουέτες


Η τεχνική της πιρουέτας (pirouette)


Η τεχνική της πιρουέτας (pirouette)


Η τεχνική της πιρουέτας (pirouette)


Στροφορμή


Πιρουέτα


Αφού μελετήστε την έννοια της στροφορμής απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις


Η περιστροφή του παγοδρόμου

Η περιστροφή του παγοδρόμου. Καθώς κλείνει τα χέρια του, η ταχύτητα περιστροφής του αλλάζει, λόγω διατήρησης της στροφορμής.

ΣΤΡΟΦΟΡΜΟΣΚΟΠΙΟ


Περιστροφές στο καλλιτεχνικό πατινάζ


H εικόνα της θεαματικής περιστροφής ενός παγοδρόμου αθλητή του καλλιτεχνικού πατινάζ που εκτελεί περιστροφές με εναλλαγές στην ταχύτητα είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Βλέπουμε ότι όταν μετακινεί τα χέρια του προς τα μέσα ή τα ενώνει σε ανάταση μειώνοντας έτσι τη ροπή αδράνειάς του, ενώ η στροφορμή του παραμένει σταθερή τότε περιστρέφεται με μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.

Η τεχνική της πιρουέτας (pirouette)


Περιστρεφόμενες

Προσπαθήστε να θυμηθείτε

Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3826