Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας

Χορός (Γενικό Λύκειο)

Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" του πεδίου: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, χορός είναι ο συνειδητός έλεγχος της κίνησης του σώματος στο χώρο και στο χρόνο με σκοπό τη δημιουργική έκφραση της εσωτερικής ευαισθησίας και διάνοιας. Είναι μορφή τέχνης που εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία στον τομέα της καλλιτεχνικής παιδείας (ιδιαίτερα στα Καλλιτεχνικά Σχολεία). Συγκεκριμένα, ο χορός είναι είδος κίνησης που έχει αισθητική και περιεχόμενο και χρησιμοποιεί το σώμα ως εργαλείο για δράση, επικοινωνία και δημιουργικότητα. Η κίνηση του σώματος μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τις φυσικές επιστήμες, όταν όμως το σώμα γίνεται εργαλείο για την κατανόηση όσων συμβαίνουν γύρω μας τότε γίνεται δράση, δηλαδή χορός.

Στο μάθημα ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το χορό (αντίληψη του σώματος, του χώρου, του βάρους, χρόνου και ροής, της σχέσης με συμμαθητές - χορευτές και την ομάδα) και να τα συνδυάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να καθοδηγεί και να παροτρύνει τους μαθητές σε πειραματισμό/αυτοσχεδιασμό γύρω από το προτεινόμενο θέμα. Οφείλει επίσης να συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία με άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να βιώσουν και να κατανοήσουν σχέσεις και αλληλοεξαρτήσεις. Μέσα από το μάθημα του χορού οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν ένα βασικό λεξιλόγιο κίνησης, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διερευνούν τις σωματικές/ κινητικές τους δυνατότητες, ένα λεξιλόγιο «αισθητικών στοιχείων» καθώς και τρόπους με τους οποίους μέσα από την κιναισθητική συνειδητοποίηση θα μπορούν να μετατρέπουν την κίνηση σε αισθητική εμπειρία. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία πρόσκτηση νέας γνώσης και να τη προσλαμβάνουν με ποικίλες διδακτικές τεχνικές που θα διευκολύνουν τη προσωπική έκφραση και θα μετασχηματίζουν την εμπειρία σε δημιουργία.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το προτεινόμενο σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν την περιστροφική κίνηση μέσα από το φυσικό μέγεθος της στροφορμής και τη λειτουργία της μηχανικής σε τεχνικές χορού. Πώς επηρεάζει την ποιότητα της κίνησης, πως βελτιώνει την τεχνική και πώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της χορευτικής πράξης. Στόχος να μπορέσουν οι μαθητές να τη προσδιορίσουν μέσα από την κινητική εμπειρία και να τη μετατρέψουν σε αισθητική εμπειρία μεταμορφώνοντας το προσωπικό βίωμα σε καλλιτεχνικό δημιούργημα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Χορός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ενεργοποίηση/Εισαγωγή στο θέμα/Προβληματισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Ένας κόσμος που περιστρέφεται τέλεια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μαθήματος με διαδραστικό ή βιντεοπροτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη μηχανική της τεχνικής της συγκεκριμένης κίνησης
Να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις και να επιδεικνύουν τεχνική δεξιότητα κατά την εκτέλεση
Να εκτελούν ένα εύρος σύνθετων και απαιτητικών κινήσεων δείχνοντας σωματική επίγνωση
Να προβάλλουν την έκφραση, τα αισθήματα και συναισθήματα σε κοινό
Να μελετούν πηγές και να επιλέγουν τις πληροφορίες που τους χρειάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Χορός, περιστροφή, πιρουέτα, κίνηση, δημιουργία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).