Φάση Σεναρίου

Χορός (Γενικό Λύκειο)

Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας

2 ώρες

Ένας κόσμος που περιστρέφεται τέλεια

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_axiologisis.pdf

Κατά την έναρξη, γίνεται επανάληψη των διδαχθέντων και σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα με το κείμενο «Στα πρότυπα της πιρουέτας».  Σε επόμενο κείμενο με τίτλο «Η αρχή του κόσμου», η περιστροφική κίνηση παρουσιάζεται ως δύναμη που συνέβαλε στη δημιουργία του κόσμου. Οι μαθητές μαθαίνουν για τους Μεβλεβήδες δερβίσηδες, που ανάγουν την έννοια της περιστροφής σε φιλοσοφική θεωρία  και θεωρούν ότι η ένταξή της στη χορευτική πρακτική τους  φέρνει κοντά στο θείο.

Για να παροτρυνθούν σε δημιουργία παρακολουθούν παράσταση με κεντρικό κύριο άξονα την περιστροφική κίνηση που στη σκηνή γίνεται καλλιτεχνικό προϊόν και κύριο στοιχείο της χορογραφικής σύνθεσης.

Τέλος, καλούνται σε ομάδες των 5 μαθητών να επιλέξουν έναν τίτλο/θέμα, από το μάθημα που προηγήθηκε, να επιλέξουν μια μουσική πάνω στην οποία θα προσαρμόσουν κινητικές ακολουθίες/μοτίβα και να δημιουργήσουν σύντομη χορογραφία, στην οποία θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν όσα έχουν ήδη μάθει και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Η συμμετοχή στη διαδικασία της  συνδημιουργίας του τελικού προϊόντος, δίνει στους τους μαθητές την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους, τις σκέψεις τους, να συνεργαστούν, να αποδεχθούν αλλά και να προβληματιστούν καθώς αναζητούν τους κατάλληλους τρόπους για να εκφράσουν με από την κίνηση όσα έχουν μάθει.

Ακολουθεί αξιολόγηση της ατομικής προσπάθειας και συμμετοχής στην ομαδικά παρουσίαση καθώς και της προσωπικής βελτίωσης καθώς εναλλάσσονται σε ρόλους χορευτή και κοινού.


Στα πρότυπα της πιρουέτας


Για να γίνει σύνδεση με το προηγούμενο μάθηαμ οι μαθητές καλούνται να θυμηθούν όσα έχουν μάθει για την περιστροφή.

Η αρχή του κόσμου


Περιστρεφόμενοι δερβίσηδες


https://www.youtube.com/watch?v=7PJdW8o3iAo

.DERVISIS

Από την παράσταση του πολιτιστικού συλλόγου "Χορόραμα"

Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιστροφή: Στα πρότυπα της πιρουέτας » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3827