Φάση Σεναρίου

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

1 ώρα

Εισαγωγή στην έννοια της εργονομίας

15λεπτά

Ο όρος εργονομία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στους μαθητές παρόλο που στην καθημερινότητά τους μπορεί να εφαρμόζουν εργονομικούς κανόνες. 

Ο εκπαιδευτικός με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καλεί τους μαθητές να δώσουν το δικό τους ορισμό στην έννοια " εργονομία ".  Γράφει στον πίνακα: " τι είναι εργονομία; " και υποκινεί τους  μαθητές να μιλήσουν ελεύθερα και αυθόρμητα,  χωρίς να έχει σημασία αν γνωρίζουν το θέμα. Όσο παρουσιάζονται οι ιδέες δεν γίνεται κριτική, οι απόψεις όμως των παιδιών γράφονται στον πίνακα.. Μ' αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δημιουργικότητα και οι εμπειρίες των μαθητών, οι οποίοι αναπτύσουν ελεύθερη έκφραση, κριτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας. Στόχος είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών χωρίς όμως να πιέζονται  κάποιοι που δεν θέλουν να μιλήσουν άμεσα.

Στη συνέχεια υπογραμμίζονται  οι ιδέες που έχουν σχέση με βάση κριτήρια που θέτουν οι μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όπως: "έννοια  εργονομίας", "στόχοι εργονομίας", "σωστή εφαρμογή κανόνων εργονομίας", και διαγράφονται οι υπόλοιπες.

Ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη εισήγηση σχετικά με την έννοια και τους στόχους της εργονομίας και μια μικρή αναφορά στις μεθόδους για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Στους μαθητές δίνεται φύλλο πληροφοριών   σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας δίνοντας τους τη  δυνατότητα να κατακτήσουν τις έννοιες  του μαθήματος.

 


Φύλλο Πληροφοριών


..


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3850