Φάση Σεναρίου

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

1 ώρα

Αξιολόγηση

7λεπτά
Φύλλα Εργασίας
stayrolexo_ergonomia.doc

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες γίνεται έλεγχος των απαντήσεων και ο μαθητής λαμβάνει σχόλιο επιβράβευσης για κάθε σωστή απάντηση.

Εναλλακτικά  οι μαθητές καλούνται  να λύσουν ένα σταυρόλεξο με έννοιες που έχουν διδαχθεί. Για τη δημιουργία του σταυρολέξου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό EclipseCrossword ( http://www.eclipsecrossword.com )

Ενδεικτικά δίνεται ένα σταυρόλεξο σε φύλλο εργασίας.


Επιλέξτε μία από τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:


.


.


.


.


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3853