Φάση Σεναρίου

ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

1 ώρα

Εργονομικές Παρεμβάσεις

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ergonomikesparamvaseis.doc

Σ' αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός αναφέρει τους τομείς, όπως  ο χώρος  εργασίας, ο.σχεδιασμός και η διάταξη του εξοπλισμού της  εργασίας,  το φυσικό περιβάλλον εργασίας, η οργάνωση και οι κανόνες εργασίας τομείς  στους οποίους βρίσκει εφαρμογή η εργονομία  και τα στοιχεία του συστήματος εργασίας τα οποία μπορούν να βελτιωθούν με σκοπό την προσαρμογή τους στον εργαζόμενο και  δίνει στους μαθητές ένα αντίστοιχο φύλλο πληροφοριών.

Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες.

Η διαδικασία διαμόρφωσης των μαθητικών ομάδων μπορεί να γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

Ο εκπαιδευτικός ετοιμάσει από πριν πέντε διαφορετικές ομάδες καρτών. Η κάθε ομάδα καρτών  περιέχει τις παρακάτω λέξεις:

  • διαμόρφωση
  • σχεδιασμός
  • φυσικό περιβάλλον
  • οργάνωση
  • εφαρμογή κανόνων

Ο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει μία κάρτα και όσοι μαθητές επιλέξουν όμοιες κάρτες  εντάσσονται στην ίδια ομάδα. Ο αριθμός των καρτών είναι ανάλογος με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

 Η κάθε ομάδα εκπονεί τις παρακάτω δραστηριότητες όπως αναφέρονται στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται:

Οι μαθητές παρακολουθούν  μια ταινία μικρού μήκους με ήρωα τον Napo - γίνεται αναφορά στο φύλλο εργασίας- ,   διαφορετική για κάθε ομάδα, όπου ο ήρωας προβληματίζεται με

τη  διαμόρφωση του χώρου εργασίας του, 

τον  σχεδιασμό και τη διάταξη του εξοπλισμού της  εργασίας του, 

το φυσικό περιβάλλον εργασίας του

την οργάνωση της  εργασίας

την εφαρμογή κανόνων εργασίας

 και καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Ποιον εργονομικό κίνδυνο αναγνωρίσατε;
  • Τι μέτρα πιστεύετε πως πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση;

Ακολουθεί συζήτηση στο πλαίσιο μιας αλληλοεκπαίδευσης,   και  παρουσίαση των απόψεων που κατέγραψε η κάθε ομάδα, καθώς  και διατύπωση - καταγραφή  κανόνων ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο στο σχολείο, και μάλιστα ανά εργαστήριο του σχολείου το οποίο ενδεχομένως να εμπλουτιστεί και από την εμπειρία ειδικών σε μια μελλοντική φάση.

Οι παράγοντες κινδύνου και οι  ενδεικτικές λύσεις συνοψίζονται στο φύλλο πληροφοριών που παίρνουν οι μαθητές στο τέλος των παραπάνω δραστηριοτήτων.


Φύλλο πληροφοριών - Κριτήρια εργονομικής παρέμβασης


Φύλλο πληροφοριών - Παράγοντες κινδύνου - Λύσεις


Θα βρείτε το πλήρες κείμενο στη διεύθυνση:

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Myoskeletika.1113218959850.pdf

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3851