Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

2 ώρες

Δομή Διαδικτύου

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.docx

Στις προηγούμενες φάσεις ασχοληθήκαμε με το τι είναι το Διαδίκτυο, πότε, πως, γιατί δημιουργήθηκε και ποιά ήταν η εξέλιξή του μέχρι τη σημερινή του μορφή.

Εδώ θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με τη δομή του Διαδικτύου.και ιδιαίτερα με το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή, δηλαδή τον τρόπο που δύο υπολογιστές του Διαδικτύου επικοινωνούν μεταξύ τους.

Με τη συνδρομή του δεύτερου φύλλου εργασίας καλούμαστε να εργαστούμε σε ζευγάρια και να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό.  Δίνονται 1-2 λεπτά για να διαβάσουμε τις ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε.

Θα παρακολουθήσουμε αμέσως μια παρουσίαση σχετικά με αυτό το θέμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουμε το φύλλο εργασίας και να απαντήσουμε στην ερώτηση αξιολόγησης που ακολουθεί.


Παρουσίαση: Δομή του Διαδικτύου - Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή

Προτείνεται η παρουσίαση να προβληθεί στο διαδραστικό πίνακα ή στον βιντεοπροβολέα ώστε ο εκαπαιδευτικός να έχει όλη την τάξη συντονισμένη και να συζητηθούν τυχόν απορίες μια φορά για όλους.

Ερώτηση 3:


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Καλτσάς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3904