Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

2 ώρες

Υπηρεσίες Διαδικτύου - Παγκόσμιος Ιστός

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe3.docx

Στο σημείο αυτό, εφόσον έχουμε κατανοήσει τη λειτουργία και τη δομή του Διαδικτύου, θα γνωρίσουμε τις βασικές υπηρεσίες που μας προσφέρει το Διαδίκτυο και θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σημαντικότερη εξ' αυτών, τον Παγκόσμιο Ιστό. Θα κατανοήσουμε τη λειτουργία του και τη λογική του.  

Με τη συνδρομή του τρίτου φύλλου εργασίας καλούμαστε να εργαστούμε σε ζευγάρια και να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που εμπεριέχονται σε αυτό.  Δίνονται 1-2 λεπτά για να διαβάσουμε τις ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε.

Θα παρακολουθήσουμε αμέσως μια διαδραστική παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου σχετικά με τις υπηρεσίες του του Διαδικτύου και ένα διαδραστικό βίντεο για τον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουμε το φύλλο εργασίας.

Τέλος, καλούμαστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αξιολόγησης που ακολουθούν.


Παγκόσμιος Ιστός

Προτείνεται το βίντεο να προβληθεί στο διαδραστικό πίνακα ή στον βιντεοπροβολέα ώστε ο εκαπαιδευτικός να έχει όλη την τάξη συντονισμένη.

Ερώτηση 4:


Ερώτηση 5:


Ερώτηση 6:


Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Καλτσάς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3905