Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαθεματική Ομάδα (Δημοτικό)

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η "Φυσική των ολυμπιακών αθλημάτων" είναι ένα διδακτικό σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από τη Φυσική, τη Φυσική Αγωγή και την ΤΠΕ της πρωτοβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση α) των φυσικών νόμων και β) του πώς αυτοί βρίσκουν εφαρμογή στον αθλητισμό και κατ' επέκταση στην καθημερινότητά μας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η επίδραση των φυσικών νόμων στα ολυμπιακά αθλήματα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα > Πληροφορική > Φυσική (ΠΕ) > Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η στατική τριβή στην εκκίνηση των δρόμων ταχύτητας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, προαύλιο.
Η μετατροπή της ενέργειας στη ρίψη ακοντίου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, προαύλιο.
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν οι μαθητές την έννοια της τριβής και της μετατροπής της δυναμικής ενέργειας σε κινητική.
Να διακρίνουν πως δρουν διαφορετικά οι φυσικοί νόμοι σε διαφορετικές συνθήκες.
Να τροποποιούν τις συνθήκες για να αλλάζουν την επίδραση των φυσικών νόμων στα αθλήματα.
Να εντοπίζουν τους παράγοντες που διαφοροποιούν την επίδοση σε ένα άθλημα.
Να διαμορφώνουν την επίδραση των φυσικών νόμων για να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ολυμπιακά αθλήματα, φυσικοί νόμοι, ΤΠΕ, στατική τριβή, εκκινήσεις δρόμου ταχύτητας, μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική,
Υλικοτεχνική υποδομή
στρώματα γυμναστικής, μπαλάκια ρίψεων, βιντεοπροβολέας, υπολογιστές, ίντερνετ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.