ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διδακτική προσέγγιση της μετανάστευσης στα πλαίσια του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α' Λυκείου. Διαχρονική-ιστορική εξέταση του φαινομένου, εννοιολογικές διευκρινίσεις, διακρίσεις, αίτια-συνέπειες τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία, προβλήματα εξ αιτίας της εμφάνισης ρατσιστικών συμπεριφορών, αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των μαθητών ως προς την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το συγκεκριμένο σενάριο διαπραγματεύεται το θέμα της μετανάστευσης και του ρατσισμού. Η αυξανόμενη παγκόσμια μετακίνηση μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, η πραγματικότητα της πολυπολιτισμικότητας στην οποία καλούνται να ζήσουν οι μαθητές αλλά και τα προβλήματα διάκρισης, ξενοφοβίας και ρατσισμού εξ αιτίας προκαταλήψεων που δημιουργούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, καθιστούν αναγκαία τη μελέτη του φαινομένου με τέτοιο τρόπο ώστε  να επιδιώκεται η κοινωνική συνοχή  μέσα από την προαγωγή τόσο της ατομικής ευθύνης όσο και της συλλογικής ευαισθησίας στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ύλη του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α' Λυκείου υπάρχει το κεφ. Μετανάστευση ενώ αντίστοιχο κεφ. -σε πολύ μικρότερη έκταση- υπάρχει και στο βιβλίο των Βασικών Αρχών των Κοινωνικών Επιστημών της Β Λυκείου-της ομάδας προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις το θέμα της μετανάστευσης δεν συνδέεται με το θέμα του ρατσισμού. Έτσι, θεωρώ πως θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να καλύψει αυτό το κενό και προτείνω ένα σενάριο το οποίο εμπεριέχει και το θέμα του ρατσισμού, ενώ αξιοποιεί ενδιαφέρον ψηφιακό υλικό και ελκυστικές δραστηριότητες που έχουν παραχθεί από επίσημους φορείς που ασχολούνται με το θέμα (π.χ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ΔΟΜ, κλπ.).

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
αφόρμηση με εποπτικό υλικό
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
εννοιολογικός προσδιορισμός- χάρτες εννοιών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
σύνδεση με παραδείγματα-εφαρμογές
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
δραστηριότητες-αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Πληροφορικής-σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να ορίζουν και να διακρίνουν τις έννοιες μετανάστη και πρόσφυγα
Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα του φαινομένου
να συνειδητοποιήσουν την πολυπολιτισμικότητα στην οποία καλούνται να ζήσουν
Να αντιληφθούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
Να υιοθετήσουν στάσεις αποδοχής του άλλου και σεβασμού των δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ματανάστης, πρόσφυγας, αιτίες, Συνέπειες, Διακρίσεις, Ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
αίθουσα με Η/Υ, projector, internet
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.