Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

3 ώρες

εννοιολογικός προσδιορισμός- χάρτες εννοιών

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
diakriseis-kritiria.docx ennoiologikos_hartis_aition.docx synepeies.docx stereotypa.docx mhhanismos_anaparagogis_ster.docx

Προκειμένου να ορίσουμε τις έννοιες και τις διαφορές μεταξύ μετανάστη-πρόσφυγα, διακρίνουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνονται οι μετακινήσεις των πληθυσμών (αποικίες, μετανάστευση εσωτερική/εξωτερική). Εξηγούμε τους όρους αλλοδαπός, ξένος, ομογενής, σε συνδυασμό με τους όρους ιθαγένεια, εθνικότητα, υπηκοότητα, παλιννόστηση. Δείχνουμε σχηματοποιημένα τα κριτήρια μετανάστευσης. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στις αιτίες και τις συνέπειες των μετακινήσεων τόσο στο άτομο, όσο και στις κοινωνίες προέλευσης και υποδοχής. Εξηγούμε το μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται και αναπαράγονται τα στερεότυπα, το πώς οδηγούν σε προκαταλήψεις και σε στάσεις (ρατσισμός) με τη βοήθεια παραδειγμάτων, εικόνων-συμβολισμών.


έννοιες-γνωστικά σχήματα


στερεότυπα-σύμβολα


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4051