Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα ζώα εκπέμπουν sos

3 ώρες

Συμπεράσματα- Αξιολόγηση

45λεπτά

Ο στόχος της 3η διδακτική ώρα  ως στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν έως τώρα οι μαθητές με τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη.

Η ολομέλεια τησ τάξης  κατασκευάζει έναν εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspirasion. Σε αυτόν θα περιέχεται η κεντρική ιδέα «ζώα υπό εξαφάνιση» και τα τέσσερα βασικά ζώα ( αρκούδα, χρυσό τσακάλι, χελώνα καρέττα καρέττα, φώκια μονάχους μονάχους). Ζητάμε από τους μαθητές να τα συνδέσουν με πλαίσια μέσα στα οποία θα γράψουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής  και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 

 


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πουρλιάκα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα ζώα εκπέμπουν sos» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4100