Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα ζώα εκπέμπουν sos

3 ώρες

Αφόρμηση-Ανάδειξη ιδεών

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_kafe_arkoyda.doc to_hrthso_tsakali.doc fokia_monahoys_monahoys.doc helonna_karetta_karetta.doc

Ο στόχος της πρώτης Φάσης (1η διδακτική ώρα) είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η ανάδειξη των ιδεών τους αναφορικά με τα απειλούμενα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

Στην αρχή οι μαθητές καλούνται από τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Γίνεται μια ολιγόλεπτη συζήτηση. Ενδεικτικές ερωτήσεις μπορεί να είναι:

Τι σημαίνει ότι κάποια ζώα είναι υπό εξαφάνιση;

Αν γνωρίζουν κάποια από αυτά;

Ποιος ευθύνεται για την εξαφάνισή τους;

Γιατί πρέπει να τα προστατέψουμε;

Στη συνέχεια γίνεται προβολή βίντεο από το You Tube:

https://youtu.be/KyEcXBY3y4A ( Ζώα υπό εξαφάνιση)

 Αυτή η προβολή βοηθάει   αρχικά στην ενημέρωση  και  στην ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα με το οποίο ασχολούνται   τα παιδιά  και  αποτελεί   την αφόρμηση για να αναπτύξουν διάλογο, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που  αναλαμβάνουν. Οι μαθητές εξοικειωμένοι με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες των τριών ή τεσσάρων μαθητών. Η κάθε ομάδα κάθεται μπροστά σε έναν Η/Υ και  αναλαμβάνει   να ψάξει στο διαδίκτυο και να εικονογραφήσει με τις κατάλληλες εικόνες το κείμενο που τους  δίνεται. Κάθε ομάδα  έχει  διαφορετικό κείμενο. (Φύλλο Εργασίας ). Χρησιμοποιώντας  μια μηχανή αναζήτησης και με τις κατάλληλες λέξεις -κλειδιά εντοπίζουν  τις κατάλληλες εικόνες.  Από τις εικόνες που εμφανίζονται  ψηφίζουν και επιλέγουν αυτή που επιθυμούν και  την αποθηκεύουν στον υπολογιστή. Στη συνέχεια  τις τοποθετούν στο έγγραφο  Word.  Τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις πληροφορίες που διαβάζει  και  εικονογραφεί   στις υπόλοιπες ομάδες.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 


Ζώα υπό εξαφάνιση


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Πουρλιάκα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα ζώα εκπέμπουν sos» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4098