Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

3 ώρες

Φύλλο Εργασίας 2

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Κατά την  δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές καλούνται  να ανοίξουν το πρόγραμμα polla_tetragwna που η μορφή-1 σχεδιάζει 20 τετράγωνα  και να φτιάξουν το κατάλληλο σενάριο  ώστε μία ακόμη μορφή να σχεδιάζει  20 τετράγωνα. 

Στην συνέχεια  ζητείται να τροποποιήσουν κατάλληλα το πρόγραμμα ώστε το πλήθος των τετραγώνων  να δίνεται  ως μεταβλητή  (plithos)  από το πληκτρολόγιο. Στο φύλλο εργασίας δίνονται οι οδηγίες για το πώς να  συντονίζονται τα δύο σενάρια  στο Scratch

Ακολούθως ζητείται τροποποίηση του σεναρίου με την μεταβλητή plithos να δηλώνεται τοπική

Τα παιδιά παρατηρούν ότι η δεύτερη μορφή δεν σχεδιάζει τετράγωνα γιατί η μεταβλητή που δίνει το πλήθος είναι τοπική, δηλ. έχει ισχύ μόνο για την  μορφή 1

Τους προτείνεται να ορίσουν δεύτερη τοπική μεταβλητή, έτσι ώστε η κάθε μορφή να σχεδιάζει διαφορετικό πλήθος  τετραγώνων


Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4110