Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

3 ώρες

Φύλλο Εργασίας 1

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες θα τροποποιήσουν πρόγραμμα που έχουν φτιάξει σε προηγούμενη διδακτική παρέμβαση και σχεδιάζει λουλούδι με 12 πέταλα,  έτσι ώστε το πλήθος των πετάλων να δίνεται  τώρα μέσω μεταβλητής 

Πριν πάρουν στα χέρια τους τα φύλλα εργασίας, ώστε να προχωρήσουν στην αλλαγή του προγράμματος  θα δουν το βίντεο που βρίσκεται στον σύνδεσμοhttps://www.youtube.com/watch?v=uUjcbGVLHA4

και θα τους γίνει επίδειξη μέσω του διαδραστικού πίνακα, για το πώς δημιουργούμε μεταβλητές  στο scratch,  πως δίνουμε   αρχικές τιμές  στις μεταβλητές και πως αυτό μπορεί να γίνει μέσω πληκτρολογίου

Κατόπιν  θα τροποποιήσουν άλλο ένα πρόγραμμα που έχουν κατασκευάσει σε προηγούμενο μάθημα εισάγοντας  μεταβλητές και κάνοντάς το  παραμετρικό


Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4109