Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

3 ώρες

Φύλλο Εργασίας 3

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.docx

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα ασχοληθούν με την σειρά Fibonacci.

Η σειρά Fibonacci επιλέχθηκε γιατί  είναι ένα υπολογιστικό πρόβλημα, αλλά παράλληλα μπορεί  να είναι διασκεδαστικό αφού  συνδέεται  με θέματα τέχνης, φύσης κλπ Επιπλέον  η εξοικείωση με τη   σειρά Fibonacci  μπορεί  να βοηθήσει  στον περαιτέρω προγραμματισμό των μαθημάτων, αφού είναι καλό παράδειγμα για την διδασκαλία της αναδρομής

Έτσι, στην αρχή της ώρας γίνεται παρουσίαση μέσω Διαδικτύου (και προτζέκτορα)  της σειράς Fibonacci   και των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της, από το link

http://makolas.blogspot.gr/2012/02/fibonacci.html

Οι μαθητές προσπαθούν να φτιάξουν project που να παράγει τους 10 πρώτους αριθμούς της σειράς  Fibonacci με βάση τα όσα γνωρίζουν 

Αντιλαμβάνονται ότι οι προηγούμενες τιμές των μεταβλητών χάνονται, οπότε μιλάμε για τις λίστες και την χρησιμότητά τους

Με την βοήθεια του προτζέκτορα γίνεται επίδειξη της δημιουργίας  λίστας και των σχετικών εντολών

Στη συνέχεια  φτιάχνουν πρόγραμμα που να παράγει γνωστό πλήθος αριθμών της σειράς Fibonacci,  χρησιμοποιώντας λίστα


Δημιουργός Σεναρίου: Ουρανία Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4111