Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

«Επιτέλους έχω φωνή», Από το βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο

1 ώρα

Παραγωγή έργου από τα παιδιά

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
lista.docx storyboard_chaplin.docx

Επεξεργασία της ταινίας με εντοπισμό ηρώων και ήχων καθώς και συγγραφή των αφηγηματικών διαλόγων για ηχογράφηση από τα παιδιά.

 Τα παιδιά σε μία λίστα καταγράφουν τους ήρωες που έπαιξαν στην ταινία και σε μία άλλη λίστα τους ήχους που θα μπορούσαν να ακούσουν εάν η ταινία είχε ήχο.  Πρόκειται για ένα παιχνίδι παρατήρησης και μνήμης καθώς τα παιδιά θυμούνται όσα παρακολούθησαν και αν χρειαστεί ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξαναπροβάλλει το βίντεο ώστε να γίνει η επαλήθευση των όσων κατέγραψαν τα παιδιά, και ίσως να παρατηρήσουν και νέα στοιχεία.

Στη συνέχεια προχωρούμε στη συγγραφή του σεναρίου που θα βοηθήσει τα παιδιά στο επόμενο στάδιο της ηχογράφησης. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 6 , όσοι δηλαδή και οι ήρωες που εμφανίζονται στην ταινία (Γάιδαρος, Τσάρλι, σκύλος, λιοντάρι, τίγρης, κοπέλα) και αναλαμβάνουν να σημειώσουν στο storyboard αρχείο τα λόγια ή τους ήχους του κάθε ήρωα. Κάνουν όλοι μαζί μία πρόβα προσπαθώντας να διαβάσουν το σενάριο και να το σεβαστούν, δηλαδή να πουν όσα έγραψαν. 

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Επιτέλους έχω φωνή», Από το βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4117