Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

«Επιτέλους έχω φωνή», Από το βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο

1 ώρα

Ηχογράφηση και παρουσίαση

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
roloi.docx

Η ομάδα των παιδιών κρατώντας το σενάριο (storyboard) ξεκινά να ηχογραφεί τους διαλόγους και τους ήχους της ταινίας.  Η ομάδα εργασίας θα διανέμει ρόλους στα μέλη της ώστε να γίνει προσομοίωση μίας αληθινής εγγραφής και να για να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της ομάδας. Αν επιθυμούν τα παιδιά μπορούν να εκτυπώσουν και να φορέσουν και διακριτικά ταμπελάκια που βρίσκονται στο φύλλο εργασίας.

Οι ρόλοι είναι:

  1. Σκηνοθέτης : Βοηθά τους ηθοποιούς στην ερμηνεία. Φροντίζει για την ένταση των διαλόγων και βοηθά στο σενάριο
  2. Ηχολήπτης: Δίνει το σήμα της ένραξης και της λήξης της εγγραφής, χειρίζεται τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί της εγγραφής.
  3. Τσάρλι
  4. Γάιδαρος
  5. Λιοντάρι 
  6. Τίγρης
  7. Σκύλος
  8. Κοπέλα

 

Μόλις η ομάδα ολοκληρώσει μπορούν τα παιδιά να ακούσουν το ηχογραφημένο αρχείο και να συζητήσουν για διορθώσεις, εντυπώσεις, εάν διακρίνουν τις διαφορετικές φωνές των φίλων τους. Για μιά ολοκληρωμένη παρουσίαση μπορούμε να παίξουμε το βίντεο και ταυτόχρονα τον ήχο. 

Στο τέλος μπορούν να παίξουν το διαδραστικό παιχνίδι ως μέρος της αξιολόγησης της δραστηριότητας. Τα παιδιά πρώτα απαντούν στην ερώτηση και έπειτα πατούν το κουμπί για να δουν τη σωστή απάντηση.


Διάλογοι


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Επιτέλους έχω φωνή», Από το βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4118