Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο Φυσικής για τη Β' Γυμνασίου αφορά το μάθημα 4.5 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη.

Το σενάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τη δύναμη της άνωσης και απο τι αυτή εξαρτάται.

Αρχικά κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια επανάληψη σε έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της άνωσης, κάτι που γίνεται στην 1η φάση.

Σε κάθε διδακτική ώρα αρχικά παρουσιάζεται από ένα βίντεο που σκοπό έχει να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και να του δώσει μια πρώτη γεύση των εννοιών που θα διαπραγμετευτούν στη συνέχεια.

Οι δραστηριότητες που σχειδιάστηκαν πραγματοποιούνται με τη βοήθεια  του αντίστοιχου λογισμικού προσομοίωσης που συνοδεύει το ηλεκτρονικά εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο.

Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από όλη την τάξη ταυτόχρονα παρουσιάζοντας στο διαδραστικό πίνακα το υλικό. Εαν υπάρχει η δυναότητα χρήσης του εργαστηρίου Η/Υ  να γίνουν από δυάδες μαθητών στο ρυθμό που οι μαθητές επιθυμούν.

Τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν οι μαθητές μπορούν να δοθούν για αξιολόγηση της διαδικασίας στον εκπαιδευτικό.

Η φάση της αξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ατομικά από κάθε μαθητή στον υπολογιστή ή στην ολομέλεια της τάξης.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γιατί κάποια σώματα βυθίζονται στο νερό και άλλα όχι; Γιατί το ξύλο επιπλέει ενώ ένα κομμάτι σίδερο βυθίζεται αμέσως; Πως τα τεράστια μεταλλικά καράβια καταφέρνουν να παραμένουν στην επιφάνεια του νερού και να μην βυθίζονται; Ποια δύναμη τα κρατάει στην επιφάνεια; Μηπως είναι η ίδια δύναμη που μας κάνει να νιώθουμε πιο "ανάλαφροι" όταν κολυμπάμε;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Στερεά - υγρά - αέρια > Άνωση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή - Αφόρμηση (1η διδακτική ώρα)
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα)
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Εισαγωγή - Αφόρμηση (2η διδακτική ώρα)
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα)
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Αξιολόγηση
13λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να διατυπώνουν την Αρχή του Αρχιμήδη.
Να μπορούν να υπολογίζουν την τιμή της άνωσης με δεδομένα την πυκνότητα του υγρού και τον όγκο του
Να προβλέπουν εάν ένα σώμα βυθίζεται, με βάση την πυκνότητά του
Να ερμηνεύουν και να προβλέπουν το φαινόμενο πλεύση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη, πλεύση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το ιδανικό είναι ένας μαθητής χ έναν υπολογιστή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο Η/Υ με ομάδες 2-3 μαθητών ανα υπολογιστή. Επίσης απαιτείται ένας Η/Υ και ένας βιντεοπροβολέας για τον εκπαιδευτικό
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΥΡΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.