Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

1 ώρα

ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

200λεπτά

Στόχος: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καταγράφουν τις συνέπειες σε επίπεδο κυρίως οικονομικό και εμβαθύνουν στις σχέσεις αποικίας – μητρόπολης και αποίκων – αυτοχθόνων. Παράλληλα προσπαθούν να διερευνήσουν και τις σχέσεις μεταναστών – γηγενών κατά το σύγχρονο μεταναστευτικό ρεύμα.

 

2Ο Φύλλο εργασίας ( 2 διδακτικές ώρες)

 

1.Επισκεφθείτε τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την ελληνική γλώσσα και βρείτε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. Συγκεκριμένα μεταβείτε στη σελίδα ΠΥΛΗ1 (με ctrl + κλικ). Επιλέγετε Νέα Ελληνική à Εργαλεία à Ηλεκτρονικά λεξικά. Στη στήλη αριστερά επιλέξτε την Παράλληλη Αναζήτηση. Στις επιλογές αναζήτησης γράψτε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, βρείτε τη σημασία τους και δώστε ένα σύντομο ορισμό σ’ ένα κείμενο Word.

 • αποικισμός
 • μετανάστευση
 • εμπόρειον,  για τη λέξη αυτή πλοηγηθείτε στο λογισμικό Ιστορία a b c. Επιλέξτε το Γλωσσάρι και αντιγράψτε στον παραπάνω κειμενογράφο τον ορισμό της  λέξης

 

 

2.   Δίνονται οι παρακάτω ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ) :

 

 • ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΕ , στις ενότητες: εισαγωγές, εξαγωγές, ναυπηγική, μέθοδοι
 • Πλοηγηθείτε στο λογισμικό Ιστορία a b c. Επιλέξτε την ενότητα Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού > Χάρτης Πλοήγησης > Γραπτές Πηγές > 5.Οι οικονομικές δυνατότητες των ελληνικών αποικιών της Κ. Ιταλίας
 • ΠΗΓΕΣ ΑΠΌ ΗΡΟΔΟΤΟ  , μόνο την πρώτη πηγή μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Α4) που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας
 • ΝΟΜΙΣΜΑ ime
 • Πλοηγηθείτε στο λογισμικό Ιστορία a b c. Επιλέξτε την ενότητα Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού > Χάρτης Πλοήγησης > Εικόνες
 • ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ , στην ενότητα: «Προέλευση και Κινήσεις Ελλήνων Διανοουμένων, 3. π.Χ. 800-323

 

 • Αφού μελετήσετε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες και λογισμικά να συμπληρώσετε στον πίνακα τα στοιχεία που απαιτούνται. Στη συνέχεια με βάση τον πίνακα και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από τις πηγές να καταγράψετε σε ένα κειμενογράφο τα συμπεράσματά σας για τις συνέπειες

που είχαν οι αποικισμοί σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

 

Οικονομία- Προϊόντα

Πλοία –

Τεχνικά μέσα

Διανοούμενοι

Α΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο  Φύλλο εργασίας (2 διδακτικές ώρες)

3.  Προτεινόμενες ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ) :

 • ΑΠΟΙΚΙΑ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ OREGON
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΑΡΘΡΟ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Γ3)που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας

 

 • Αφού λάβετε πληροφορίες από τις παραπάνω ιστοσελίδες να απαντήσετε σε μία παράγραφο σε ένα κειμενογράφο στην εξής ερώτηση:

1)Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των αποικιών και της μητρόπολης;

 

4.  Προτεινόμενες ιστοσελίδες (με ctrl + κλικ) :

 • ΑΠΟΙΚΟΙ -ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ1
 • ΑΓΓΕΙΑ
 • ΣΤΡΑΒΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Γ4)που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας
 • ΠΗΓΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 2 , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Γ4)που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας
 • ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ , εναλλακτικά μεταβαίνετε στο κείμενο Word (Φύλλο Γ4)που βρίσκεται στο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας
 • ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ , στην ομότιτλη ενότητα
 • Πλοηγηθείτε στο λογισμικό Ιστορία a b c. Επιλέξτε την ενότητα Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού > Χάρτης Πλοήγησης > Γραπτές Πηγές > 3. Ο ιστορικός Θουκυδίδης για τον αποικισμό

 

 • Να απαντήσετε σε μία παράγραφο σε ένα κειμενογράφο αφού λάβετε πληροφορίες από τις παραπάνω προτεινόμενες ιστοσελίδες και πηγές:

1)Ποιες ήταν οι σχέσεις των αποίκων με τους αυτόχθονες πληθυσμούς που συναντούσαν κατά την ίδρυση της αποικίας κι έπειτα;

 

 • Προτεινόμενες ιστοσελίδες  (με ctrl + κλικ) :
 • ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ2
 • ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

1)Σήμερα ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους μετανάστες και στους ντόπιους πληθυσμούς των χωρών στις οποίες μεταναστεύουν; Να αναζητήσετε οπτικό υλικό, τραγούδια, αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων για τα προβλήματα που βιώνουν οι μετανάστες και να το παρουσιάσετε σε ένα λογισμικό παρουσίασης σε σύνολο 3 διαφανειών.

4ο Φύλλο εργασίας (1 διδακτική ώρα)

Συγκεντρώστε όλα τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σας και επενδύστε τα όπως κρίνετε απαραίτητο με οπτικοακουστικό υλικό σε ένα λογισμικό παρουσίασης μέχρι 8 διαφάνειες.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4135