«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το πρόβληµα - θέµα που θα διερευνηθεί είναι η συγκριτική θεώρηση των δύο μεγάλων αποικισμών της αρχαιότητας και η σύνδεσή τους με το σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης. Το εκπαιδευτικό σενάριο δεν προσεγγίζει την ιστορική γνώση ως συσσώρευση ιστορικών στοιχείων, αλλά, προσπαθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της ιστορικής εκπαίδευσης, να συνδέσει την ιστορική γνώση με την ιστορική μέθοδο.Οι μαθητές διερευνούν υλικό ιστορικών πηγών, οικοδομούν ιστορική γνώση,παρακολουθούν τη διαδικασία δημιουργίας μιας αποικίας κατα την αρχαιότητα και αντιλαμβάνονται την ανάγκη που οδήγησε σε αυτή την επιλογή, αναλογικά συγκρίνουν τις πρώτες αυτές μετακινήσεις με τα νεότερα και σύγχρονα ρεύματα μετακινήσεων, ανασύρουν και αξιοποιούν προσωπικές τους εμπειρίες και μαρτυρίες προσώπων που βίωσαν ή βιώνουν παρόμοια κατάσταση, έρχονται σε σύγκρουση με πιθανές προσωπικές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις, καλλιεργούν ανώτερες νοητικές ικανότητες κριτικής σκέψης και συναγωγής συμπεράσματος, αυτοαξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση και την ομαδοσυνεργατική έρευνα να αναζητήσουν οι μαθητές τις πορείες, τα κοινά γνωρίσματα αλλά και τις διαφορές των δύο μεγάλων αποικιστικών ρευμάτων της αρχαιότητας (Α’ και Β’ Αποικισμών). Προτείνεται μέσα από τη συγκριτική θεώρησή τους, η ανακάλυψη των αιτίων από τον ίδιο τον μαθητή και η διαπίστωση, με τη βοήθεια των πηγών, της απήχησης που είχε το ιστορικό γεγονός των αποικισμών. Επιπλέον ο συσχετισμός τους με το σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης και η κατανόηση από τους μαθητές ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά διέπεται από τις ίδιες αρχές και ανάγκες διαχρονικά. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προετοιμασία ομάδων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
1ο ΦΥΛΛΟ (Κοινό για όλες τις ομάδες)
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
ΟΜΑΔΑ Α' - ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
200λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
ΟΜΑΔΑ Β΄- ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
200λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
200λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων και πως ο αντίκτυπος τους βοηθάει να συνδεθε
Να διερευνούν τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνέπειες των αποικισμών
Να συνεργάζονται για να μοιράζονται σκέψεις και ιδέες και να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα, ν
Να ενθαρρυνθεί η αυτενέργεια των μαθητών και να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη τους .
Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης-πλοήγηση σε προσφερόμεν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Α' Αποικισμός, Β' Αποικισμός, μητρόπολη, αποικία, οικιστής, οικονομία,
Υλικοτεχνική υποδομή
 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
 Προβολέας και υπολογιστής
 Κειμενογράφος, φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης
 Λογισμικό Ιστορία a b c , Ιστότοποι,

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.