ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το σενάριο αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον υπολογισμό του κυβισμού μηχανής καθώς και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμπλακούν στην εργαστηριακή άσκηση αυτή και να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν με επιτυχία. Χρειαζόμαστε μέσα και εργαλεία από τον εργαστηριακό εξοπλισμό του εργαστηρίου ΜΕΚ.

Το διδακτικό σενάριο αυτό αφορά το μάθημα ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1 που διδάσκεται στην Β τάξη του τομέα Οχημάτων των ΕΠΑΛ (Ε.Ε), και συγκεκριμένα την εργαστηριακή άσκηση "Μέτρηση Κυβισμού Μηχανής".

Απαιτούμενες γνώσεις των μαθητών.

  1. Απλές μαθηματικές πράξεις
  2. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν σωστά και να μετρούν με το παχύμετρο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα σχετίζεται με την αδυναμία πολλών μαθητών να κατανοήσουν το θεωρητικό μέρος αλλά και την πορεία εργασίας που πρέπει να ακολουθήσουν για να υπολογίσουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης. Με αυτό το σενάριο στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες του όγκου ενός κυλίνδρου και του κυβισμού ενός κινητήρα. Επίσης θέλουμε οι μαθητές να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού του όγκου ενός κυλίνδρου, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δεξιότητα να υπολογίζουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή - Προσανατολισμός.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΜΕΚ
Παρουσίαση του θεωρητικού μέρους της άσκησης.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΜΕΚ
Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΜΕΚ
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Ανατροφοδότηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ΜΕΚ
Διδακτικοί Στόχοι
Να είναι ικανοί να υπολογίσουν τον κυβισμό μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.
Να είναι σε θέση να συνθέτουν γνώσεις που κατέχουν ήδη, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κυβισμός, κινητήρας, κύλινδρος, ΜΕΚ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο ΜΕΚ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).