Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Εφημερίδες!

3 ώρες

Ας διαβάσουμε μια εφημερίδα

30λεπτά

Σε αυτή τη φάση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια σχολική εφημερίδα Νηπιαγωγείου. Προσπαθούν να "διαβάσουν" την ονομασία της, το περιεχόμενό της αλλά  και  να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης-από αριστερά προς τα δεξιά, από την αρχή προς το τέλος, από πάνω προς τα κάτω.


Ας διαβάσουμε την εφημερίδα μας


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφημερίδες!» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
187