Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Εφημερίδες!

3 ώρες

Ας γίνουμε δημοσιογράφοι

30λεπτά

Στη φάση αυτή τα παιδιά γίνονται δημοσιογράφοι και εμπλέκονται στη διαδικασία της κατανόησης αλλά και της παραγωγής γραπτού λόγου. 


Η ονομασία της εφημερίδας


Ας γράψουμε!

Σε αυτή τη δραστηριότητα, θέλουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν την ονομασία της εφημερίδας και να διαπιστώσουν πως μπορεί να περιέχει αριθμούς και γράμματα μαζί

Τα παιδιά παρατηρούν το όνομα της εφημερίδας και γράφουν ό,τι τους ζητείται

Φωτογραφίες και λεζάντες

Παρατηρείστε τις φωτογραφίες. Τι γράφει από κάτω η λεζάντα τους;

Τα παιδιά γίνονται δημοσιογράφοι και γράφουν λεζάντες στις φωτογραφίες των άρθρων της εφημερίδας

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφημερίδες!» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
189