Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Εφημερίδες!

3 ώρες

Πρωτοσέλιδα

30λεπτά

Σε αυτή τη φάση τα παιδιά γνωρίζονται αρχικά με τις πολιτικές εφημερίδες -τις εφημερίδες των μεγάλων- και προσπαθούν να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενό τους μέσα από τη μελέτη των πρωτοσέλιδων.

Στη συνέχεια, προσπαθούν να βρουν τα όμοια πρωτοσέλιδα σχολικών εφημερίδων και να τα ταιριάξουν σε ζευγαράκια. 

 

 


Ταιριάξτε τα πρωτοσέλιδα

Πολλά πρωτοσέλιδα σχολικών εφημερίδων. Παρατηρείστε τα. Μπορείτε να τα κάνετε ζευγαράκια;

Εδώ τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τα διαφορετικά πρωτοσέλιδα και να βρουν το όμοιο του καθενός.

Ας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά τις εφημερίδες των μεγάλων, τις πολιτικές εφημερίδες και τα προτρέπει να κάνουν υποθέσεις για το τι περιέχει ένα πρωτοσέλιδο

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφημερίδες!» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
188