Εφημερίδες!

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Εφημερίδες!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην επαφή των παιδιών με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και συγκεκριμένα με την εφημερίδα αλλά και στην καλλιέργεια -μέσα απ' αυτή- της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η επαφή των νηπίων με μία από τις εκδοχές του γραπτού λόγου, την εφημερίδα και η χρησιμοποίησή της για τη δημιουργία ευκαιριών στην τάξη,  ώστε τα παιδιά  να κατανοήσουν και να παράγουν γραπτό λόγο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ας διαβάσουμε μια εφημερίδα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Πρωτοσέλιδα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ας γίνουμε δημοσιογράφοι
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Δραστηριότητα επέκτασης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τις εφημερίδες
Να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης
Να κατανοήσουν και να παράγουν γραπτό λόγο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
νηπιαγωγείο, εφημερίδα, γλώσσα, ΤΠΕ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εφημερίδες!» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).