Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Λέβητες

2 ώρες

Είδη Λεβήτων

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sa_sskth_fe_2.pdf sa_sskth_fe_2_a.pdf

Η ποικιλία των λεβήτων που κυκλοφορούν είναι μεγάλη, όπως σημαντικός είναι και  ο αριθμός των κατασκευαστών.

 


Ερωτήσεις αντιστοίχισης στην κατάταξη των λεβήτων σε κατηγορίες.

Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το σωστό κριτήριο στη σωστή θέση.

Οπτική αναγνώριση λέβητα

Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το τύπο του λέβητα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο του λέβητα επάνω στη σωστή εικόνα..

Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ"


Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω εκφράσεις.

Κατάταξη λεβήτων


Χαλύβδινοι Λέβητες


Χυτοσιδηροί λέβητες


Χαλύβδινοι & Χυτοσιδηροί Λέβητες


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λέβητες» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
230