Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

2 ώρες

Δυαδικό σύστημα

15λεπτά

Ο μαθητής θα γνωρίσει το δυαδικό σύστημα και θα κατανοήσει τη σημασία του για την αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ.


Εισαγωγή

Γιατί ο Η/Υ χρησιμοποιεί το Δυαδικό Σύστημα;

Δυαδική αναπαράσταση


Το δυαδικό είναι θεσιακό σύστημα


Άσκηση 1η


Άσκηση 2η


Άσκηση 3η


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
325