Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

2 ώρες

Μετατροπή δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1.doc

Ο μαθητής θα κατανοήσει τη διαδικασία μετατροπής ενός δυαδικού αριθμού στον αντίστοιχο δεκαδικό.


Πιο παραστατικά

Κάντε κλικ πάνω στον κόκκινο κύκλο.

Εισαγωγή


Άσκηση Εμπέδωσης


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
326