Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

2 ώρες

Συνεργατική ανακεφαλαίωση μέσω παιγνιδιών

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5_1.doc

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δίνεται φύλλο εργασίας στους μαθητές το οποίο τους καλεί να υλοποιήσουν συνεργατικά (ανά 2 άτομα σε κάθε Η/Υ), ασκήσεις αναγνώρισης και μετατροπής αριθμών από το ένα σύστημα στο άλλο, καθώς επίσης και να επισκεφτούν συγκεκριμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να εξασκηθούν στις μετατροπές μεταξύ των δύο συστημάτων με παιγνιώδη τρόπο, έτσι ώστε στο τέλος να ανακηρυχθεί η ομάδα "master bit" της τάξης.


Παιγνίδια για μετατροπές αριθμών μεταξύ των δύο αριθμητικών συστημάτων


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
328